DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра медичної фізики, біофізики та вищої математики >
Наукові праці. (Медичної фізика) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10480

Название: Компетентнісний підхід до навчання на практичних заняттях з «Медичної і біологічної фізики»
Авторы: Мельнікова, Оксана Зенонівна
Іванченко, Олена Зенонівна
Ключевые слова: матеріали конференцій
Issue Date: 2019
Издатель: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Библиографическое описание: Мельнікова О. З. Компетентнісний підхід до навчання на практичних заняттях з «Медичної і біологічної фізики» / О. З. Мельнікова, О. З. Іванченко // Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р.). – Тернопіль : ТНМУ, 2019. – С. 112-113.
Аннотация: В умовах реформування освітньої системи України все більшої актуальності набуває компетентнісний підхід в навчально-виховному процесі сучасної вищої освіти. Вітчизняні критерії і стандарти освіти приводяться у відповідність до європейських вимог і спрямовані на набуття і розвиток майбутніми фахівцями якісних вмінь і навичок в площині формування й вміння здатності практично діяти і застосовувати набуті знання і досвід у різних ситуаціях. Вирішення завдань сучасної школи потребує істотного посилення самостійної й продуктивної діяльності тих, хто навчається, розвитку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей [1]. Компетентнісний підхід зміщує увагу з процесу накопичення нормативно визначених знань, умінь та навичок на формування та розвитку в студентів здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті знання і досвід в різних життєвих ситуаціях [2]. Виходячи зі сказаного, на сьогоднішній день, в умовах інтеграції України до європейського та світового освітнього простору, зростання конкуренції щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів як на зовнішньому, так і внутрішньому ринку праці, набуває особливого значення отримання випускниками не тільки певної кваліфікації, але такої суми компетентностей, якими вони добре володіють і вміють використовувати в практичній діяльності.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10480
Appears in Collections:Наукові праці. (Медичної фізика)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Мельнікова_112.pdf190,21 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback