DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра гістології, цитології та ембріології >
Наукові праці. (Гістологія, цитологія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10013

Название: Інноваційні технології в підготовці студентів у ЗДМУ
Авторы: Сирцов, Вадим Кирилович
Алієва, Олена Геннадіївна
Громоковська, Тетяна Сергіївна
Таврог, Маріанна Львівна
Сидорова, І. В.
Зідрашко, Галина Анатоліївна
Ключевые слова: тези доповідей
Issue Date: 2018
Издатель: Івано-Франківський національний медичний університет
Библиографическое описание: Інноваційні технології в підготовці студентів у ЗДМУ / В. К. Сирцов, Г. А. Зідрашко, О. Г. Алієва, Т. С. Громоковська, М. Л. Таврог, І. В. Сидорова // Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу : зб. тез наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 11 трав. 2018 р. – Івано-Франківськ: ІФДМУ, 2018. – С. 56.
Аннотация: Вступ. Інноваційні технології у сучасній освіті направлені, насамперед, на активізацію самостійної роботи студентів, яка стала основною суттєвою частиною навчального процесу в підготовці майбутніх лікарів у медичних ВУЗах. Це пов'язано зі зміною програми з гістології, цитології т а ембріології н а м едичному ф акультеті. А с аме, з начно з більшилась к ількість г один, відведених для самостійної роботи. При загальному обсязі дисципліни у 345 годин, що складає 11, 5 кредита, за новою програмою на самостійну роботу виділено більше годин (185), ніж на аудиторні години з лекцій та практичних занять разом (160 ). Тому, виникла необхідність у об'єктивній перевірці відпрацювання цього часу студентами. Основна частина. На практичних заняттях з гістології, цитології та ембріології не завжди вистачає часу на виконання всієї, запланованою програмою, роботи. Тому студенти повинні ретельно підготуватися до заняття вдома. Для перевірки самостійної роботи студентів на кафедрі підготовлені методичні посібники «Цитологія, ембріологія, загальна гістологія», «Гістологія внутрішніх органів», в яких до кожного практичного заняття розроблені таблиці, надруковані гістологічні мікропрепарати та електронограми, які необхідно письмово опрацювати. Під час підготовки до практичного заняття студенти повинні вірно заповнити таблиці і позначити малюнки. Для цього необхідно самостійно засвоїти лекційний матеріал, методичну розробку, підручник та обов'язково ознайомитися з рисунками мікропрепаратів та електронограм в гістологічному атласі. Крім того, для перевірки самостійної роботи студентів на кафедрі розроблений онлайн курс з теоретичним матеріалом та тестовими завданнями. Використовуються дві програми: 1) для перевірки отриманих знань та 2) навчаюча, яка показує студенту його невірні відповіді, а вірні - з теоретичним поясненням до кожного тесту. На практичному занятті самостійна робота заключається, насамперед, в вивченні під мікроскопом гістологічних мікропрепаратів та замальовуванні їх кольоровими олівцями у спеціально розробленому на кафедрі практикумі-альбомі (1), а також у підготовці доповідей, рефератів. У науковому студентському гуртку студенти мають можливість займатися науковими дослідженнями, приймати участь у конференціях молодих вчених. Задача викладача полягає у тому, щоб навчити студента працювати з учбовою та науковою літературою, допомогти сформувати загальні навчальні вміння: правильно малювати гістологічні структури, вирішувати задачі та учбові тести, знаходити відповіді на поставлені питання, складати тези, схеми, таблиці, тематичні кросворди, конспектувати лекції.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10013
Appears in Collections:Наукові праці. (Гістологія, цитологія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Сирцов_56.pdf3,35 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback