DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра загальної хірургії та догляду за хворими >
Наукові праці. (Загальна хірургія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10069

Название: Методичне забезпечення навчального процесу при вивченні загальної хірургії на засадах кредитно-модульної системи
Авторы: Ганжий, Володимир Валентинович
Ярешко, Неля Олександрівна
Сирбу, Іван Федорович
Бачурін, Андрій Вікторович
Ключевые слова: матеріали конференцій
методичне забезпечення
кредитно-модульна система
методическое обеспечение
кредитно-модульная система
methodical supply
credit-module system
Issue Date: 2009
Издатель: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Библиографическое описание: Ганжий, В. В. Методичне забезпечення навчального процесу при вивченні загальної хірургії на засадах кредитно-модульної системи / В. В. Ганжий, Н. О. Ярешко, І. Ф. Сирбу, А. В. Бачурін // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір : матеріали Всеукр. навч.-наук. конференції, 21-22 травня 2009 р. – Тернопіль: ТДМУ, 2009. – С. 170.
Аннотация: В статті наголошується на активізації процесів реформування вищої освіти, передусім на підвищенні її якості. В цьому сенсі існує нагальна необхідність компетентного принципу навчання, що в подальшій практичній діяльності лікаря трансформується в уміння дотримуватися стандартів діагностики і лікування. Під час вивчення загальної хірургії складені на кафедрі методичні розробки значно оптимізують цей процес. В статье акцентируется внимание на активизации процессов реформирования высшего образования, прежде всего на повышении его качества. В этом смысле важным есть компетентный принцип учебы, что в последующей практической деятельности врача трансформируется в умение соблюдать стандарты диагностики и лечения. Во время изучения общей хирургии составленные на кафедре методические разработки значительно оптимизируют этот процесс. In a paper attention is put on activating of processes of reforming of higher formation, first of all his(its) qualities. In this sense relevant there is a competent principle of study, that in consequent practical activity of the doctor is transformed to skill to abide the standards of diagnostic and treatment. During analysis of communal surgery the methodical minings, compounded(drawn up) on faculty, considerably optimize this process.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10069
Appears in Collections:Наукові праці. (Аналітична хімія)
Наукові праці. (Загальна хірургія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ганжий_170.pdf1,6 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback