DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра факультетської педіатрії >
Наукові праці. (Факультетська педіатрія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10608

Название: Characteristics of interleukin-4 gene (C-589T, rs2243250) polymorphism in children with bronchial asthma and allergic rhinitis with isolated or allergic rhinitis-induced comorbid malocclusion
Другие названия: Характеристика поліморфізму гена інтерлейкіну-4 (С-589Т, rs2243250) у дітей із бронхіальною астмою, алергічним ринітом і з ортодонтичною патологією, яка ізольована чи коморбідна з алергічним ринітом
Характеристика полиморфизма гена интерлейкина-4 (С-589Т, rs2243250) у детей с бронхиальной астмой, аллергическим ринитом и с ортодонтической патологией, изолированной или коморбидной с аллергическим ринитом
Авторы: Shumna, T. Ye.
Fedosieieva, O. S.
Zinchenko, T. P.
Nedelska, S. M.
Voznyi, О. V.
Kamyshnyi, O. M.
Шумна, Таміла Євгенівна
Федосєєва, Олена Станіславівна
Зінченко, Тетяна Петрівна
Недельська, Світлана Миколаївна
Возний, Олександр Вікторович
Камишний, Олександр Михайлович
Шумная, Т. Е.
Федосеева, Е. С.
Зинченко, Т. П.
Недельская, С. Н.
Возный, А. В.
Камышный, А. М.
Ключевые слова: gentic polymorphism
interleukin-4
bronchial asthma
allergic rhinitis
orthodontic pathology
children
генетичний поліморфізм
інтерлейкін-4
бронхіальна астма
алергічнй риніт
ортодонтична патологія
діти
генетический полиморфизм
интерлейкин-4
бронхиальная астма
аллергический ринит
ортодонтическая патология
дети
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Characteristics of interleukin-4 gene (C-589T, rs2243250) polymorphism in children with bronchial asthma and allergic rhinitis with isolated or allergic rhinitis-induced comorbid malocclusion / Т. Ye. Shumna, O. S. Fedosieieva, T. P. Zinchenko, S. M. Nedelska, О. V. Voznyi, O. M. Kamyshnyi // Запорожский медицинский журнал. – 2019. – Т. 21, № 6(117). – С. 723-732. DOI: 10.14739/2310-1210. 2019.6.186484
Аннотация: Purpose. To determine the frequency of interleukin-4 (IL-4) (C-589T, rs2243250) single nucleotide polymorphism in children with bronchial asthma (BA) and allergic rhinitis (AR) and with isolated or allergic rhinitis-induced comorbid malocclusion. Materials and methods. Single nucleotide polymorphism of the IL-4 (C-589T, rs2243250) gene was analyzed in 170 children aged between 6 and 17 years, 11 months, 29 days. Group I included 89 children with BA; Group II consisted of 31 children with AR; Group III was composed of 27 children with AR and distal occlusion (DO); Group ІV comprised 23 children with malocclusion. Genotyping was performed using a commercial “SNP-express RT” kit by real-time polymerase chain reaction method (Applied Biosystems, USA) via TagMan®SNP Genotyping Assay on an amplifier CFX96TM Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad Laboratories, Inc., USA). DNA was isolated using a commercial DNA-express kit (“LLC Research and Production Company LITEKH”). The general, recessive and dominant models of inheritance and the odds ratios with a 95 % confidence interval were used for the analysis. The results analysis was conducted using the Statistica 6.0 RU licensed software package. Results. IL-4 (C-589T, rs2243250) gene polymorphism in children with allergy and malocclusion living in Zaporizhzhia was analyzed for the first time. The frequency of C/C – C/T – T/T genotypes registration was 69.66 % – 22.47 % – 7.87 % of cases in children with BA; 58.06 % – 38.71 % – 3.23 % in children with AR; 62.96 % – 29.63 % – 7.40 % in AR with DO. On the contrary, in children with malocclusion, the C/C (34.78 %) and T/T (4.35 %) genotypes were registered less frequently and the C/T genotype (60.87 %) was recorded more often as a genetic feature of the DO phenotype. Conclusions. The C/C genotype of IL-4 (C-589T, rs2243250) gene was associated with bronchial asthma (OR = 4.31; 95 % CI = 1.63–11.36; P = 0.002) and allergic rhinitis (OR = 4.32 (95 % CI = 1.04–7.81; P = 0.04), in comparison with the fact that the C/T + T/T genotype indicated a predisposition to malocclusion development. Мета роботи – визначити частоту однонуклеотидного поліморфізму гена інтерлейкіну-4 (IL-4) (С-589Т, rs2243250) у дітей із бронхіальною астмою (БА), алергічним ринітом (АР) та з ортодонтичною патологією, що ізольована чи сформована на тлі алергічного риніту. Матеріали та методи. Дослідження поліморфізму гена IL-4 (С-589Т, rs2243250) виконали у 170 дітей віком від 6 до 17 років, 11 місяців, 29 днів. У І групу спостереження увійшли 89 дітей із БА; у ІІ групу – 31 дитина з АР; у ІІІ групу – 27 дітей з АР і дистальним прикусом; у ІV групу – 23 дитини з ортодонтичною патологією. Генотипування здійснили методом полимеразної ланцюгової реакції «SNP-експрес-РВ», використовуючи набори реагентів ООО НПФ «Литех», TagMan®SNP Genotyping Assay на ампліфікаторі CFX96TMReal-Time PCR Detection Systems («BioRad Laboratories, Inc.», USA). Для аналізу використовували загальну, рецесивну та домінантну моделі успадкування та показники «відношення шансів» з 95 % довірчим інтервалом. Результати опрацювали за допомогою ліцензійного пакета програми Statistica 6.0 RU. Результати. Уперше в дітей із м. Запоріжжя з алергічною та ортодонтичною патологією дослідили поліморфізм гена IL-4 (С-589Т, rs2243250). Частота реєстрації генотипів С/С – С/Т – Т/Т становила в дітей із БА 69,66 % – 22,47 % – 7,87 %; з АР – 58,06 % – 38,71 % – 3,23 %; АР із дистальним прикусом – 62,96 % – 29,63 % – 7,40 % випадків. У дітей з ортодонтичною патологією рідше реєстрували генотипи С/С (34,78 %) та Т/Т (4,35 %), частіше – генотип С/Т (60,87 %) як генетичну особливість фенотипу дистального прикусу. Висновки. Генотип С/С гена IL-4 (С-589Т, rs2243250) асоціювався з бронхіальною астмою (OR = 4,31; 95 % CI = 1,63–11.36; р = 0,002) та алергічним ринітом (OR = 4,32; 95 % CI = 1,04–7,81; р = 0,04), а генотипи С/Т + Т/Т свідчили про схильність до розвитку ортодонтичної патології. Цель работы – определить частоту однонуклеотидного полиморфизма гена интерлейкина-4 (IL-4) (С-589Т, rs2243250) у детей с бронхиальной астмой (БА), аллергическим ринитом (АР) и с ортодонтической патологией, изолированной или сформированной на фоне аллергического ринита. Материалы и методы. Исследование полиморфизма гена IL-4 (С-589Т, rs2243250) проведено у 170 детей в возрасте от 6 до 17 лет, 11 месяцев, 29 дней. В І группу наблюдения включены 89 детей с БА; во ІІ группу – 31 ребенок с АР; в ІІІ группу – 27 детей с АР и дистальным прикусом; в ІV группу – 23 ребенка с ортодонтической патологией. Генотипирование выполнили методом полимеразной цепной реакции «SNP-экспресс-РВ» с использованием наборов реагентов ООО НПФ «Литех», TagMan®SNP Genotyping Assay на амплификаторе CFX96TMReal-Time PCR Detection Systems («Bio-Rad Laboratories, Inc.», USA). Для анализа использовали общую, рецессивную и доминантную модели наследования и показа¬тели «отношения шансов» с 95 % доверительным интервалом. Анализ результатов проведен при помощи лицензионного пакета программы Statistica 6.0 RU. Результаты. Впервые у детей г. Запорожья с аллергической и ортодонтической патологией исследован полиморфизм гена IL-4 (С-589Т, rs2243250). Частота регистрации генотипов С/С – С/Т – Т/Т составила у детей с БА 69,66 % – 22,47 % – 7,87 %; с АР – 58,06 % – 38,71 % – 3,23 %; АР с дистальным прикусом – 62,96 % – 29,63 % – 7,4 % случаев. У детей с ортодонтической патологией реже регистрировали генотипы С/С (34,78 %) и Т/Т (4,35 %), чаще – генотип С/Т (60,87 %) как генетическую особенность фенотипа дистального прикуса. Выводы. Генотип С/С гена интерлейкина-4 (С-589Т, rs2243250) ассоциировался с бронхиальной астмой (OR = 4,31; 95 % CI = 1,63–11,36; р = 0,002) и аллергическим ринитом (OR = 4,32 (95 % CI = 1,04–7,81; р = 0,04), а генотип С/Т + Т/Т свидетельствовал о предрасположенности к развитию ортодонтической патологии.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10608
Appears in Collections:Наукові праці. (Мікробіологія)
Наукові праці. (Мікробіологія)
Наукові праці. (Терапевтична стоматологія)
Наукові праці. (Факультетська педіатрія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
03_307_Shumna_Fedosieieva_et_all.pdf1,05 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback