DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології >
Наукові праці. (Фармакологія та МР) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10622

Название: Experimental evaluation of the specific activity of the new Angiolin dosage form in the research corneal burn’s condition
Другие названия: Експериментальне оцінювання специфічної активності нової лікарської форми Ангіолін в умовах хімічного опіку рогівки
Экспериментальная оценка специфической активности новой лекарственной формы Ангиолин в условиях химического ожога роговицы
Авторы: Bielenichev, I. F.
Kucherenko, L. I.
Mazur, I. A.
Akopian, R. R.
Khromylova, O. V.
Pavliuk, I. V.
Бєленічев, Ігор Федорович
Кучеренко, Людмила Іванівна
Мазур, І. А.
Акопян, Ріма Романосівна
Хромильова, Ольга Володимирівна
Павлюк, І. В.
Беленичев, И. Ф.
Кучеренко, Л. И.
Мазур, И. А.
Акопян, Р. Р.
Хромылёва, О. В.
Павлюк, И. В.
Ключевые слова: (S)-2,6- diaminohexanoic acid 3-methyl- 1,2,4-triazolyl- 5-thioacetate
thiotriazoline
(S)-2,6- диаміногексанової кислоти 3-метил- 1,2,4-триазоліл- 5-тіоацетат
тіотриазолін
(S)-2,6- диаминогексановой кислоты 3-метил- 1,2,4-триазолил- 5-тиоацетат
тиотриазолин
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Experimental evaluation of the specific activity of the new Angiolin dosage form in the research corneal burn’s condition / I. F. Bielenichev, L. I. Kucherenko, I. A. Mazur, R. R. Akopian, O. V. Khromylova, I. V. Pavliuk // Запорожский медицинский журнал. – 2019. – Т. 21, № 6(117). – С. 815-819. DOI: 10.14739/2310-1210. 2019.6.186626
Аннотация: Visual organ injuries are still one of the main causes of blindness and occupational disability. Despite the good protection of the eyeball by the bone walls of the orbit and adnexa oculi, its injuries are 5–10 % of the total number of all damages in peacetime and about 20 % in wartime. Employees of the Department of Pharmaceutical Chemistry of Zaporizhzhia State Medical University (ZSMU) together with the specialists of the SPA “Farmatron” under the supervision of professor I. A. Mazur synthesized a new compound, called Angiolin. The aim of the research is to study the anti-inflammatory, wound-healing, reparative activity of the Angiolin eye drops action during a chemical burn of the cornea rabbits modeling. Materials and methods. The pharmacological efficacy of the prepared Angiolin eye drops in concentrations: 0.5 %, 1.0 %, 1.5 %, 2.0 % and 2.5 % has been studied. All studies were carried out on 40 eyes of 20 Chinchilla breed rabbits of both sexes weighing 2.1–3.5 kg. The chemical burn model was reproduced according to the Obenberger method using 10 % sodium hydroxide solution (application of 8 mm blotting paper), exposure time 20 seconds, after preliminary installation anesthesia with 0.5 % Alcaine solution. Results. Based on experimental data, it can be noted that Angiolin eye drops in concentrations: 1.0 %, 1.5 %, 2.0 %, 2.5 % show almost the same pharmacological activity, and 1 % Angiolin eye drops were the most effective, that gives us the opportunity for further study. Conclusions. Angiolin eye drops exhibit high anti-inflammatory, wound healing, reparative activity in the treatment of eye burn. As a result of the study, it was found that 1 % of Angiolin eye drops turned out to be the most effective. The obtained results are an experimental rationale for further study of 1 % Angiolin eye drops. Пошкодження органу зору залишаються однією з основних причин сліпоти та професійної інвалідності. Незважаючи на захищеність очного яблука кістковими стінками орбіти та придатками ока, його пошкодження становлять 5–10 % від загальної кількості всіх травм у мирний час і майже 20 % у воєнний. Співробітники кафедри фармацевтичної хімії Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ) спільно з фахівцями НВО «Фарматрон» під керівництвом професора І. А. Мазура синтезували нову сполуку, що отримала назву Ангіолін. Мета роботи – дослідження протизапальної, ранозагоювальної, репаративної дії очних крапель Ангіолін під час моделювання хімічного опіку рогівки очей кроликів. Матеріали та методи. Вивчили фармакологічну ефективність приготованих очних крапель Ангіолін у концентраціях 0,5 %, 1 %, 1,5 %, 2,0 % і 2,5 %. Усі дослідження виконали на 40 очах 20 кроликів породи шиншила обох статей масою 2,1–3,5 кг. Модель хімічного опіку відтворена за методом Обенберґера за допомогою 10 % розчину натрію гідроксиду (аплікацією 8 мм кола фільтрувального паперу), час експозиції – 20 секунд після попередньої інсталяційної анестезії 0,5 % розчином алкаїна. Результати. Виходячи з експериментальних даних, очні краплі Ангіолін у концентраціях 1,0 %, 1,5 %, 2,0 %, 2,5 % виявляють майже однакову фармакологічну активність, а найбільш ефективними виявилися 1 % очні краплі Ангіолін, що зумовлює перспективність продовження їх вивчення. Висновки. Очні краплі Ангіолін виявляють високу протизапальну, ранозагоювальну, репаративну активність під час лікування опіків очей. У результаті досліджень встановили, що найбільш ефективними виявилися 1 % очні краплі Ангіолін. Результати є експериментальним обґрунтуванням дальшого вивчення 1 % очних крапель Ангіолін. Повреждения органа зрения остаются одной из основных причин слепоты и профессиональной инвалидности. Несмотря на хорошую защищенность глазного яблока костными стенками орбиты и придатками глаза, его повреждения составляют 5–10 % от общего количества всех травм в мирное время и около 20 % в военное. Сотрудники кафедры фармацевтической химии Запорожского государственного медицинского университета (ЗГМУ) совместно со специалистами НПО «Фарматрон» под руководством профессора И. А. Мазура синтезировали новое соединение, получившее название Ангиолин. Цель работы – изучить противовоспалительное, ранозаживляющее, репаративное действие глазных капель Ангиолин при моделировании химического ожога роговицы глаз кроликов. Материалы и методы. Изучили фармакологическую эффективность приготовленных глазных капель Ангиолин в концентрациях 0,5 %, 1,0 %, 1,5 %, 2,0 % и 2,5 %. Все исследования выполнены на 40 глазах 20 кроликов породы шиншилла обоих полов массой 2,1–3,5 кг. Модель химического ожога воспроизведена по методу Обенбергера при помощи 10 % раствора натрия гидроксида (аппликацией 8 мм круга фильтровальной бумаги), время экспозиции – 20 секунд после предварительной инсталляционной анестезии 0,5 % раствором алкаина. Результаты. Исходя из экспериментальных данных, глазные капли Ангиолин в концентрациях 1,0 %, 1,5 %, 2,0 %, 2,5 % проявляют практически одинаковую фармакологическую активность, а наиболее эффективными оказались 1 % глазные капли Ангиолин, что обусловливает перспективность их дальнейшего изучения. Выводы. Глазные капли Ангиолин проявляют высокую противовоспалительную, ранозаживляющую, репаративную активность при лечении ожогов глаз. В результате исследований установили, что наиболее эффективными оказались 1 % глазные капли Ангиолин. Результаты являются экспериментальным обоснованием для дальнейшего изучения 1 % глазных капель Ангиолин
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10622
Appears in Collections:Наукові праці. (Фармакологія та МР)
Наукові праці. (Фармацевтична хімія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
17_278_Bielenichev_Kucherenko_et_all.pdf722,63 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback