DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ >
Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10745

Название: Роль клінічного провізора у забезпеченні ефективності та безпечності антигіпертензивних засобів
Авторы: Гетало, Ольга Володимирівна
Ключевые слова: клінічний провізор
антигіпертензивні засоби
клинический провизор
антигипертензивные средства
clinical pharmacist
antihypertensive agents
Issue Date: 2014
Издатель: К.: Гнозис
Библиографическое описание: Гетало О. В. Роль клінічного провізора у забезпеченні ефективності та безпечності антигіпертензивних засобів / О. В. Гетало // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. випуск. - К.: Гнозис, 2014. – додаток 1 до вип. 5, том 5 (56). – С. 147-151.
Аннотация: Артеріальна гіпертензія діагностується у 25-40% населення багатьох промислово розвинених країн світу, артеріальна гіпертензія значно збільшує ризик розвитку мозкового інсульту, інфаркту міокарда, серцевої та ниркової недостатності. За поширеністю серцево-судинної патології в Україні артеріальна гіпертензія становить 41%; ІХС - 33%; цереброваскулярні захворювання - 15%; інші -11%. Основною метою лікування хворих на артеріальну гіпертензію є запобігання в них розвитку серцево-судинних ускладнень, зниження смертності, тому необхідно проводити антигіпертензивну терапію, спрямовану на підтримання артеріального тиску нижче цільового (140/90мм рт. ст. ) рівня. Але застосування одного антигіпертензивного засобу, як правило, допомагає не завжди. Тому діяльність клінічного провізора спрямована на дослідження біоеквівалентності та підбір найбільш ефективних і найменш токсичних комбінацій антигіпертензивних препаратів. Метою даного дослідження було визначення ролі сучасного клінічного провізора при лікуванні артеріальної гіпертензії. За результатами дослідження було встановлено, що таке тісне співробітництво на рівні: лікар - клічний провізор - провізор на сьогодні становить життєву необхідність. Саме від їх узгоджено діяльності залежить успіх фармакотерапії при артеріальній гіпертензії. Артериальная гипертензия диагностируется у 25-40% населения многих промышленно развитых стран мира, артериальная гипертензия значительно увеличивает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной и почечной недостаточности. По распространенности сердечно-сосудистой патологии в Украине артериальной гипертензии составляет 41%; ИБС - 33%; цереброваскулярные заболевания - 15%; другие -11%. Основной целью лечения больных артериальной гипертензии является предотвращение развития сердечно-сосудистых осложнений, снижение смертности. Поэтому необходимо проводить антигипертензивную терапию направленную на поддержание артериального давления ниже целевого (140/190мм рт. ст. ) уровня. Но применение одного антигипертензивного средства как правило помогает не всегда. Поэтому деятельность клинического провизора направлена на исследование биоэквивалентности и подбор наиболее эффективных и наименее токсичных комбинаций антигипертензивных препаратов. Целью данного исследования было определение роли современного клинического провизора при лечении артериальной гипертензии. По результатам исследования было установлено, что такое тесное сотрудничество на уровне: врач - клинический провизор - провизор сегодня составляет жизненную необходимость. Именно от их согласованной деятельности зависит успех фармакотерапии при артериальной гипертензии. Hypertension (НТ) is diagnosed in 25-40% of the population in many industrialized countries, hypertension increases the risk of stroke, myocardial infarction, cardiac and renal failure. As the prevalence of cardiovascular disease in hypertensive Ukraine is 41%; CHD - 33%; cerebrovascular disease - 15%; other - 11%. The main goal of hypertension treatment is to prevent them developing cardiovascular complications, reduce mortality, so you need to spend antihypertensive therapy aimed at maintaining blood pressure below the target (140/90mm Hg) levels. But the use of other antihypertensive drugs does not always help. Therefore, the activities aimed at clinical pharmacist bioequivalence study and selection of the most effective and leasі toxic of combinations of antihypertensive drugs. The purpose of this study was to determine the role of current clinical treatment with blood pressure. According to the study, it ms found that such close cooperation level: Doctor - Clinical pharmacist - Pharmacist today is a necessity. It is on their coordinated activities of the success of drug therapy in hypertension.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10745
Appears in Collections:Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Гетало_147.pdf442,43 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback