DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фтизіатрії і пульмонології >
Наукові праці. (Фтизіатрія і пульмонологія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10751

Название: Comorbidity in phthisiatric practice: multidrug-resistant tuberculosis and laryngeal cancer (2 case reports)
Другие названия: Коморбідність у фтизіатричній практиці: мультирезистентний туберкульоз і рак гортані (2 клінічні випадки)
Коморбидность во фтизиатрической практике: мультирезистентный туберкулез и рак гортани (2 клинических случая)
Авторы: Raznatovska, O. M.
Noreiko, S. B.
Fedorets, A. V.
Potapenko, M. S.
Hrekova, T. A.
Разнатовська, Олена Миколаївна
Норейко, С. Б.
Федорець, А. В.
Потапенко, Марина Станіславівна
Грекова, Тетяна Анатоліївна
Разнатовская, Е. Н.
Федорец, А. В.
Потапенко, М. С.
Грекова, Т. А.
Ключевые слова: comorbidity
multidrug resistant tuberculosis
laryngeal cancer
коморбідність
мультирезистентний туберкульоз
рак гортані
коморбидность
мультирезистентный туберкулез
рак гортани
Issue Date: 2020
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Comorbidity in phthisiatric practice: multidrug-resistant tuberculosis and laryngeal cancer (2 case reports) / O. M. Raznatovska , S. B. Noreiko , A. V. Fedorets , M. S. Potapenko, T. A. Hrekova // Запорожский медицинский журнал. – 2020. – Т. 22, № 1(118). – С. 138-144. DOI: 10.14739/2310-1210. 2020.1.194665 .
Аннотация: The purpose is to familiarize practitioners with the clinical features and diagnosis of pulmonary MDR-TB comorbid with laryngeal cancer. Materials and methods. The article describes two clinical cases of pulmonary MDR-TB comorbid with laryngeal cancer based on our own clinical experience. Results. The course of laryngeal cancer depends on its localization in one of the 3 anatomical sites of the larynx. Thus, in the first case, there was squamous cell cancer of the laryngeal vestibule, characterized by progressive malignancy and aggressive metastasis. Both comorbidities have caused the imminent death in patient after 24 days of diagnosis. Laryngeal squamous cell cancer in the glottic anatomical region, diagnosed in the second case, was characterized by a more favorable course of the comorbidities. Conclusions. Pulmonary MDR-TB and laryngeal squamous cell carcinoma comorbidity is not only factor undermining the treatment effectiveness but also a cause of mortality in patients. Practitioners should have a high index of suspicion for the timely and differential diagnosis of laryngeal squamous cell carcinoma and laryngeal tuberculosis in MDR-TB patients. In that regard, it is worth noting that in patients (especially with a long-standing history of heavy cigarette smoking) having laryngeal complaints (swallowing difficulty, pain or discomfort in swallowing, hoarseness) and a neck mass, as a minimum, there is a need to perform the following diagnostic maneuvers: laryngoscopy, laryngoscopic biopsy, computed tomography of laryngopharynx (if not possible – conventional laryngeal radiography), fibrobronchoscopy, mycobacterium tuberculosis and atypical cells identification based on the results of sputum and / or bronchial aspirate examination. An otolaryngologist and oncologist consultation is mandatory for these patients. Мета роботи – ознайомлення фахівців-практиків із клінічними особливостями перебігу та діагностики коморбідного захворювання МР ТБ легень і раку гортані. Матеріали та методи. Навели 2 клінічні випадки власних спостережень перебігу коморбідного захворювання на МР ТБ легень і рак гортані. Результати. Перебіг раку гортані залежить від його локалізації в одному з трьох анатомічних відділів гортані. Так, у першому випадку це був плоскоклітинний рак вестибулярного відділу гортані, який характеризувався прогресивним злоякісним перебігом і швидким метастазуванням. Обидва захворювання, які конкурують, стали неминучою причиною смерті пацієнта через 24 доби після встановлення діагнозу. У другому випадку виявили плоскоклітинний рак гортані середнього відділу, він позначений сприятливішим перебігом коморбідних захворювань. Висновки. Коморбідний перебіг МР ТБ легень і плоскоклітинний рак гортані – причина не тільки зниження ефективності лікування, але й смертності. Лікарі-практики повинні мати настороженість щодо своєчасної діагностики плоскоклітинного раку гортані у хворих на МР ТБ легень і здійснити ретельну диференціальну діагностику між цим захворюванням і туберкульозом гортані. Так, якщо в пацієнта (особливо курця з великим стажем) є скарги щодо гортані (утруднене ковтання, біль або дискомфорт під час ковтання, охриплість голосу) та припухлість у ділянці шиї, то щонайменше необхідно виконати такі діагностичні процедури: ларингоскопія з біопсією, комп’ютерна томограма гортаноглотки (за неможливості проведення – звичайна томограма гортані), фібробронхоскопія, дослідження мокротиння та/або аспірату з бронхів на мікобактерії туберкульозу та атипові клітини. Обов’язкові консультації пацієнта в оториноларинголога, онколога. Цель работы – ознакомление специалистов-практиков с клиническими особенностями течения и диагностики коморбидного заболевания МР ТБ легких и раком гортани. Материалы и методы. Описаны 2 клинических случая собственных наблюдений течения коморбидного заболевания МР ТБ легких и раком гортани. Результаты. Течение рака гортани зависит от его локализации в определенном из трех анатомических отделов гортани. Так, в первом случае имел место плоскоклеточный рак вестибулярного отдела гортани, который характеризовался прогрессирующим злокачественным течением и быстрым метастазированием. Оба конкурирующих заболевания стали неизбежной причиной смерти пациента через 24 дня после установления диагноза. Во втором случае диагностирован плоскоклеточный рак гортани среднего отдела, отмечено более благоприятное течение коморбидных заболеваний. Выводы. Коморбидность течения МР ТБ легких и плоскоклеточного рака гортани – причина не только снижения эффективности лечения, но и смертности. Врачи-практики должны иметь настороженность по поводу своевременной диагностики плоскоклеточного рака гортани у больных МР ТБ легких и провести тщательную дифференциальную диагностику между этим заболеванием и туберкулезом гортани. Так, если у пациента (особенно курильщика с большим стажем) определяются жалобы со стороны гортани (затрудненное глотание, боль или дискомфорт при глотании, охриплость голоса) и припухлость в области шеи, то как минимум необходимо провести такие диагностические процедуры: ларингоскопия с биопсией, компьютерная томограмма гортани и глотки (при невозможности проведения – обычная томограмма гортани), фибробронхоскопия, исследование мокроты и/или аспирата из бронхов на микобактерии туберкулеза и атипичные клетки. Обязательны консультации пациента у оториноларинголога и онколога.
Описание: Разнатовська О. М. - ORCID ID: 0000-0003-2252-9063; Грекова Т. А. - ORCID ID: 0000-0001-9946-3336
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10751
Appears in Collections:Наукові праці. (Патологічна фізіологія)
Наукові праці. (Хірургія та анестезіологія ФПО)
Наукові праці. (Фтизіатрія і пульмонологія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
22_19510_Raznatovska_Noreiko_et_all.pdf2,55 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback