DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішніх хвороб 3 >
Наукові праці. (ВХ-3) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11174

Название: Тромбофилия: клинический случай
Другие названия: Thrombophilia: case report
Авторы: Доценко, С. Я.
Медведчук, Г. Я.
Шевченко, М. В.
Кравченко, В. И.
Кравченко, Т. В.
Гогой, Т. Н.
Доценко, Сергій Якович
Медведчук, Галина Яківна
Шевченко, Марина Василівна
Кравченко, Володимир Іванович
Кравченко, Тетяна Василівна
Dotsenko, S. Ya.
Medvedchuk, G. Ya.
Shevchenko, M. V.
Kravchenko, V. I.
Kravchenko, T. V.
Gogoi, T. N.
Ключевые слова: тромбофілія
мезентеріальний тромбоз
інфаркт селезінки
тромбофилия
мезентериальный тромбоз
инфаркт селезёнки
thrombophilia
mesenterc thrombosis
spleen infarction
Issue Date: 2017
Издатель: Українська медична стоматологічна академія
Библиографическое описание: Тромбофилия: клинический случай / С. Я. Доценко, Г. Я. Медведчук, М. В. Шевченко та ін. // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2017. – Т. 17, Вип. 1 (57). - С. 285-287.
Аннотация: Тромбофілія - хронічний патологічний стан системи крові, що виявляється в порушенні гемостазу і схильності до підвищеного тромбоутворення. Тромбофілія характеризується тривалим перебігом і спонтанними проявами ускладнень - флеботромбоз, тромбоемболія. Захворювання буває вродженим і набутим. Проявами тромбофілії служать множинні та рецидивуючи тромбози різної локалізації. Наслідками такого патологічного стану організму виступають тромбози глибоких вен, інфаркт міокарда, нирки, селезінки, інсульт головного мозку, тромбоемболія легеневої артерії, що нерідко призводять до летального наслідку. Клінічні прояви тромбофілії залежать від місця локалізації та розміру тромбу, ступеня порушення кровообігу та наявності супутньої патології. Про тромбофілії свідчать множинні тромбози різної локалізації, інфаркти органів, що розвиваються у відносно молодих пацієнтів, тромбоемболії в басейні легеневої артерії. Діагноз тромбофілії виставляється на підставі схильності до рецидивуючого утворенню тромбів різної локалізації, родинної історії, характерних результатах лабораторних аналізів. Діагностика тромбофілії та постановка діагнозу має ряд складнощів. В основному це відбувається тому, що хвороба протягом тривалого часу може себе ніяк не проявляти і не давати ніяких симптомів, а також дорогі лабораторні тести, що підтверджують тромбофілію. Тромбофилия – хроническое патологическое состояние системы крови, проявляющееся в нарушении гемостаза и склонности к повышенному тромбообразованию. Тромбофилия характеризуется длительным течением и спонтанными проявлениями осложнений - флеботромбоз, тромбоэмболия. Заболевание бывает врожденным и приобретенным. Проявлениями тромбофилии служат множественные и рецидивирующие тромбозы различной локализации. Последствиями такого патологического состояния организма выступают тромбозы глубоких вен, инфаркт миокарда, почки, селезёнки, инсульт головного мозга, тромбоэмболия легочной артерии, нередко приводящие к летальному исходу. Клинические проявления тромбофилии зависят от места локализации и размера тромба, степени нарушения кровообращения и наличия сопутствующей патологии. О тромбофилии свидетельствуют множественные тромбозы различной локализации, инфаркты органов, развивающиеся у относительно молодых пациентов, тромбоэмболии в бассейне легочной артерии. Диагноз тромбофилии выставляется на основании склонности к рецидивирующему образованию тромбов различной локализации, семейной истории, характерных результатах лабораторных анализов. Диагностика тромбофилии и постановка диагноза имеет ряд сложностей. В основном это происходит потому, что болезнь в течение длительного времени может себя никак не проявлять и не давать никаких симптомов, а также дорогостоящие лабораторные тесты, подтверждающие тромбофилию. Thrombophilia is a chronic pathological condition of the blood system manifested by imbalanced hemostasis and increased propensity to thrombosis. Thrombophilia is characterized by a prolonged course and spontaneous complications including flebotromboz, thromboembolism. The disease can be congenital or acquired. Thrombophilia can be also manifested by multiple and recurrent thromboses of various localization. The consequences of such a pathological condition are deep vein thrombosis, myocardial infarction, infarction of kidney, spleen, brain stroke, pulmonary embolism, often leading to death. Clinical manifestations of thrombophilia depend on the localization and size of the clot, the degree of circulatory disorders and the presence of comorbidities. This condition can be seen in relatively young patients. The diagnosis of thrombophilia is established on the basis of propensity to recurrent blood clots of various localization, family history, findings of laboratory tests. Making diagnosis of thrombophilia can be impeded by a number of obstacles. This is mainly because the disease does not produce any symptoms for a long period of time and because of high costs of laboratory tests that can confirm the presence of thrombophilia.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11174
Appears in Collections:Наукові праці. (Пропедевтика ВХ)
Наукові праці. (ВХ-3)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Доценко285.pdf502,37 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback