DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМУ >
Запорожский медицинский журнал/Zaporozhye medical journal >
2015. ZMJ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/1180

Название: Морфогенез розвитку і прогресії фіброзу печінки при хронічному вірусному гепатиті С
Другие названия: Морфогенез развития и прогрессии фиброза печени при хроническом вирусном гепатите С
Morphogenesis of the liver fi brosis development and progression in chronic hepatitis C
Авторы: Шишкін, Максим Андрійович
Шишкин, М. А.
Shishkin, M. A.
Ключевые слова: вірусний гепатит С хронічний
печінки зірчаста клітина
фібробласти
вирусный гепатит С хронический
печени звездчатая клетка
фибробласты
Hepatitis C Chronic
Liver Stellate Cell
Fibroblasts
Issue Date: 2015
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Шишкін М. А. Морфогенез розвитку і прогресії фіброзу печінки при хронічному вірусному гепатиті С / М. А. Шишкін // Запорож. мед. журн. : науч.-практ. журн. - 2015. - N 2. - С. 63-65.
Аннотация: З метою вивчення взаємозв’язку між активацією фібробластів у портальних трактах і перисинусоїдальних клітинах Іто вивчили 140 трепанобіоптатів хворих на хронічний вірусний гепатит С. Здійснили патогістологічні, комп’ютерно-морфометричні й імуногістохімічні дослідження. Встановили, що основними структурними одинцями частки печінки, з якими пов’язаний розвиток фіброзу, є венозні синусоїди печінки, центральна вена і портальний тракт. Визначили, що індекс гістологічної активності хронічного гепатиту С не в усіх хворих корелює зі ступенем розвитку фіброзу печінки, який визначили в гістологічних препаратах. Прогностичними ознаками вірогідності розвитку значного фіброзу печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит С є гіперплазія активованих А-SMA-позитивних клітин Іто в перисинусоїдальних просторах печінки і сегментарна колагенізація стінок внутрішньочасточкових венозних синусоїдів, наявність А-SMA-позитивних фібробластів в імуноклітинних «ступінчастих некрозах» і в портальних трактах, розвиток тонких фіброзних септ із портальних трактів у часточках печінки, збільшення числа портальних трактів із фіброзом різного ступеня виразності. С целью изучения взаимосвязи между активацией фибробластов в портальных трактах и перисинусоидальных клетках Ито изучили 140 трепанобиоптатов больных хроническим вирусным гепатитом С. Провели патогистологические, компьютерно-морфометрические и иммуногистохимические исследования. Установлено, что основными структурными единицами печени, с которым связано развитие фиброза, являются синусоиды печени, центральная вена и портальный тракт. Отмечено, что индекс гистологической активности хронического гепатита С не у всех больных коррелирует со степенью развития фиброза печени, который определен в гистологических препаратах. Прогностические признаки вероятности развития выраженного фиброза печени у больных хроническим вирусным гепатитом С: гиперплазия активированных А-SMA-положительных клеток Ито в перисинусоидальных пространствах печени и сегментарная коллагенизация стенок внутридольковых венозных синусоидов, наличие А-SMA-положительных фибробластов в иммуноклеточных «ступенчатых некрозах» и в портальных трактах, развитие тонких фиброзных септ из портальных трактов в дольках печени, увеличение количества портальных трактов с фиброзом разной степени выраженности. Aim. The paper contains the results of pathohistological integrated computer-morphometric and immunohistochemical liver bioptates research of the patients with chronic viral hepatitis C to upgrade the most signifi cant microscopic features of the liver fi brosis development and progression. Methods and results. As a result of the research, histological activity index of chronic viral hepatitis C didn’t correlate in all the patients with liver fi brosis, found in histological preparations colored by Masson’s trichrome Stain or van Gieson’s Stain. Conclusion. It has been stated that the prognostic signs of probability of liver fi brosis development in patients with chronic viral hepatitis C are hyperplasia of the activated positive A-SMA Ito cells in the liver perisinusoidal spaces and segmental collagenization of the intralobular venous sinusoids walls, availability of A-SMA positive fi broblasts in immunocellular «piecemeal necrosis» and in portal paths.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/1180
Appears in Collections:2015. ZMJ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zmj_1502_63-65.pdf347,8 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback