DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та УЕФ >
Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12376

Название: Аналіз застосування лікарських косметичних засобів в комплексній терапії акне та розацеа в умовах амбулаторного лікування (на прикладі Запорізької області)
Другие названия: Анализ применения лекарственных косметических средств в комплексной терапии акне и розацеа в условиях амбулаторного лечения (на примере Запорожской области)
Analysis of the use of cosmetics in the combination therapy of acne and rosacea in the outpatient treatment (the Zaporizhzhia region case)
Авторы: Кілєєва, О. П.
Бушуєва, Інна Володимирівна
Килеева, О. П.
Бушуева, И. В.
Kilieieva, O. P.
Bushuieva, I. V.
Ключевые слова: лікарські косметичні засоби
акне
розацеа
лекарственные косметические средства
medicinal cosmetics
acne vulgaris
rosacea
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Кілєєва О. П. Аналіз застосування лікарських косметичних засобів в комплексній терапії акне та розацеа в умовах амбулаторного лікування (на прикладі Запорізької області) / О. П. Кілєєва, І. В. Бушуєва // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2019. – Т. 12, №3(31). – С.334-338. DOI: 10.14739/2409-2932.2019.3.184212
Аннотация: Мета роботи – здійснення аналізу лікарських косметичних засобів (ЛКЗ), що призначають амбулаторним пацієнтам КУ «Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер» Запорізької обласної ради (КУ «ЗОШВКД» ЗОР) із захворюваннями на розацеа (рожеві вугри) й акне (вульгарні вугри). Матеріали та методи. Матеріалами дослідження стали амбулаторні картки пацієнтів із діагнозами акне та розацеа, які отримували лікування в КУ «ЗОШВКД» ЗОР. Методи дослідження: інформаційний пошук, статистичний, графічний, маркетинговий методи. Результати. Здійснили аналіз амбулаторних карток пацієнтів, які хворі на акне (вульгарні вугри) й розацеа (рожеві вугри). Загалом проаналізували 36 амбулаторних карток пацієнтів з акне та розацеа за віком, статтю та лікарською формою в комплексній терапії (амбулаторно отримують лікування 12 жінок і 10 чоловіків з акне (вульгарні вугри) і 11 жінок і 3 чоловіки з розацеа). Виконали аналіз карток призначень амбулаторних пацієнтів з акне і розацеа за віком. Визначили, що комплексне лікування отримують 33,33 % жінок і 27,78 % чоловіків з акне, а також 30,56 % жінок і 8,33 % чоловіків із розацеа. Проаналізували картки призначень амбулаторних пацієнтів з акне (вульгарні вугри) і розацеа (рожеві вугри) за віком. За результатами аналізу, амбулаторне лікування акне отримують 4,55 % осіб віком 10–14 років, 59,09 % – віком 15–25 років, 18,18 % – віком 26–40 років, 18,18 % – віком 41–60 років. При захворюванні на розацеа в КУ «ЗОШВКД» ЗОР отримують лікування амбулаторні пацієнти: 42,86 % осіб віком 25–40 років, 28,57 % – віком 41–60 років, 28,57 % – віком 61–80 років. Виконали аналіз ЛКЗ за ЛФ, які лікарі КУ «ЗОШВКД» ЗОР призначали в комплексній терапії акне й розацеа. Встановили, що на лосьйон і креми припадало 26,66 %, розчини для зовнішнього застосування, мазі та капсули – по 6,67 %, гель – 40,00 %, креми – 13,33 %. Проведено аналіз ЛКЗ, які призначають у комплексній терапії акне (вульгарні) і розацеа (рожеві вугри). З’ясували, що 33,33 % (ТОВ «Авант», Україна; ЗАТ «Фармнатур», м. Одеса, Україна) припадає на ЛКЗ вітчизняного виробництва, 13,33 % – країн СНД (ТОВ «Хельси-Гель», РФ), 53,33 % – ЛКЗ іноземного виробництва. Висновки. Результати маркетингового дослідження свідчать, що український фармацевтичний ринок лікарських косметичних засобів для лікування акне й розацеа не насичений. Розвиток досліджуваного ринку може відбуватися внаслідок розроблення та надходження як вітчизняних, так і іноземних ЛКЗ. Цель работы – проведение анализа лекарственных косметических средств (ЛКС), которые назначают амбулаторным пациентам КУ «Запорожский областной кожно-венерологический клинический диспансер» Запорожского областного совета (КУ «ЗОКВКД» ЗОС) с заболеваниями розацеа (розовые угри) и акне (вульгарные угри). Материалы и методы. Материалы исследования – амбулаторные карты пациентов КУ «ЗОКВКД» ЗОС. Методы исследования: информационный поиск, статистический, графический, маркетинговый. Результаты. Проведен анализ амбулаторных карт пациентов с заболеваниями акне (вульгарные угри) и розацеа (розовые угри). Всего проанализировали 36 амбулаторных карт пациентов с акне и розацеа по возрасту, полу и лекарственной форме в комплексной терапии (амбулаторно получают лечение 12 женщин и 10 мужчин с акне (вульгарные угри) и 11 женщин и 3 мужчины с розацеа). Проведен анализ карт назначений амбулаторных пациентов с акне и розацеа по возрасту. Установили, что комплексное лечение проходят 33,33 % женщин и 27,78 % мужчин с акне, а также 30,56 % женщин и 8,33 % мужчин с розацеа. Проанализировали карты назначений амбулаторных пациентов с акне (вульгарные угри) и розацеа (розовые угри) по возрасту. По результатам анализа, амбулаторное лечение акне получают 4,55 % больных в возрасте 10–14 лет, 59,09 % – 15–25 лет, 18,18 % – 26–40 лет, 18,18 % – в возрасте 41–60 лет. При розацеа в КУ «ЗОКВКД» ЗОС проходят лечение амбулаторные пациенты: 42,86 % в возрасте 25–40 лет, 28,57 % – 41–60 лет, 28,57 % – 61–80лет. Проведен анализ ЛКС по ЛФ, которые врачи КУ «ЗОКВКД» ЗОС назначали в комплексной терапии акне и розацеа. Лосьоны и кремы составляют 26,66 %, растворы для внешнего применения, мази и капсулы – по 6,67 %, гели – 40,00 %, кремы – 13,33 %. Проведен анализ ЛКС, назначаемых при комплексной терапии акне (вульгарные угри) и розацеа (розовые угри). В результате анализа выяснили, что 33,33 % (ООО «Авант», Украина; ЗАО «Фармнатур», г. Одесса, Украина) составляют ЛКС отечественного производства, 13,33 % – стран СНГ (ООО «Хельси-Гель», РФ), 53,33 % – ЛКС зарубежного производства. Выводы. Результаты маркетингового исследования свидетельствуют, что украинский фармацевтический рынок лекарственных косметических средств для лечения акне и розацеа не насыщен. Развитие исследуемого рынка может происходить за счет разработки и поступления как отечественных, так и иностранных ЛКС. The aim of work is the analysis of medicinal cosmetics that are prescribed to outpatients with skin diseases like rosacea (pink) and acne (acne vulgaris) of the Municipal Institution of “Zaporizhzhia Regional Dermatovenerologic Clinical Dispensary” of Zaporizhzhia Regional Council. Materials and methods. The research materials were outpatient cards of patients of Municipal Institution of “Zaporizhzhia Regional Dermatovenerologic Clinical Dispensary” of Zaporizhzhia Regional Council. This research were used following research methods statistical, graphic and marketing. Results. The analysis has been performed on the outpatient cards of patients with skin disease acne (vulgar) and rosacea (pink acne). A total number of the outpatient cards with the diagnose acne and rosacea were 36; it was analyzed based on the criteria of age, gender and type of medical form in complex therapy (observed 12 women and 10 men with acne (acne vulgaris) and 11 women and 3 men with rosacea). Market research data show that the Ukrainian pharmaceutical market for acne and rosacea is unsaturated. The development of the studied market can occur at the expense of both domestic and foreign MC. An analysis has been performed on the basis of sex on the outpatient cards of patients of the Municipal Institution of “Zaporizhzhia Regional Dermatovenerologic Clinical Dispensary” of Zaporizhzhia Regional Council with the skin disease acne (vulgar) and rosacea. Ad interim, 33.33 % of women and 27.78 % of men were receiving combined treatment of acne and 30.56 % of women and 8.33 % of men were receiving combined treatment of rosacea. An analysis has been performed on the basis of age on the outpatient cards of patients of the Municipal Institution of “Zaporizhzhia Regional Dermatovenerologic Clinical Dispensary” of Zaporizhzhia Regional Council with the skin disease acne (vulgar) and rosacea. According to the results of the analysis, the percentage of acne treatment is the following: 4.55 % are the patients at the ages from 10 to 14, 59.09 % – aged from 15 to 25, and 18.18 % aged 26 to 40 and 18.18 % 41 to 60. As for rosacea, the percentage is the following: 42.86 % of sufferers are aged from 25 to 40, 28.57 % aged 41 to 60, and 28.57 % aged 61 to 80. An analysis has been performed on the basis of the type of pharmaceutical form for complex therapy of acne and rosacea by dermatologists of the Municipal Institution of “Zaporizhzhia Regional Dermatovenerologic Clinical Dispensary” of Zaporizhzhia Regional Council. Lotions and creams make up 11.2 %, solution for external application and capsules – 9.1 %, gels – 36.4 %. The analysis has been performed on the basis of the medical cosmetic products meant to complex therapy of acne (vulgar) and rosacea (pink acne) recommended by dermatologists of the Municipal Institution of “Zaporizhzhia Regional Dermatovenerologic Clinical Dispensary” of Zaporizhzhia Regional Council. The analysis revealed that 33.33 % of medical cosmetic products make up local production –“Avant” Ltd, Ukraine; “Pharmatur” Plc, Odesa, Ukraine, 13.33 % CIS countries (“Helsi gel” Ltd, RF), and 53.33 % – foreign-made products. Conclusions. Marketing study indicates that the Ukrainian pharmaceutical market of the medicinal cosmetics aimed to treat the acne and rosacea is unsaturated. The development of the studied market can be carried out by local and foreign-made medicinal cosmetics.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12376
Appears in Collections:Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
17_450_Kilieieva_Bushuieva.pdf719,27 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback