DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра інфекційних хвороб >
Наукові праці. (Інфекційні хвороби) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15290

Название: Dynamics of TNF-α and IFN-γ in adult patients with measles depending on the development of complications
Другие названия: Динаміка вмісту TNF-α та IFN-γ в дорослих, які хворі на кір, залежно від розвитку ускладнень
Динамика содержания TNF-α и IFN-γ у взрослых больных корью в зависимости от развития осложнений
Авторы: Bilokobyla, S. O.
Riabokon, O. V.
Riabokon, Yu. Yu.
Onishchenko, N. V.
Білокобила, Світлана Олександрівна
Рябоконь, Олена Вячеславівна
Рябоконь, Юрій Юрійович
Оніщенко, Неллі Вадимівна
Белокобыла, С. А.
Рябоконь, Е. В.
Рябоконь, Ю. Ю.
Онищенко, Н. В.
Ключевые слова: measles
adults
complications
cytokines
кір у дорослих
ускладнення
цитокіни
корь у взрослых
осложнения
цитокины
Issue Date: 2021
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Dynamics of TNF-α and IFN-γ in adult patients with measles depending on the development of complications / S. O. Bilokobyla, O. V. Riabokon, Yu. Yu. Riabokon, N. V. Onishchenko // Запорожский медицинский журнал. - 2021. - Т. 23, № 6(129). - С. 834-838. - DOI: 10.14739/2310-1210.2021.6.237573.
Аннотация: The aim is to define the dynamics of TNF-α and IFN-γ serum levels in adult patients with measles depending on the development of complications. Materials and methods. An examination of 175 adult patients with measles revealed a range of complications and dynamics of serum TNF-α and IFN-γ depending on the development of complications. The serum contents of TNF-α (Invitrogen, Austria) and IFN-γ (Invitrogen, Austria) in patients and 30 healthy individuals were determined by enzyme- linked immunosorbent assay on the basis of the Training Medical Laboratory Center of Zaporizhzhia State Medical University. Results. It was shown that the vast majority of hospitalized adult patients with measles developed complications (70.6 %) and these latter were predominantly respiratory (61.7 %) and gastrointestinal (44.0 %). In the period of measles rash, on day 4.8 ± 0.2 in the presence of complications, the serum TNF-α content was 11 times higher than that in healthy individuals (P < 0.05) and in patients with uncomplicated measles (P < 0.05), and did not differ from healthy individuals (P > 0.05) in the absence of complications. The development of measles complications in adult patients was associated with higher serum levels of TNF-α both at hospitalization (P = 0.003) and after 10 days of the disease (P = 0.005). The serum content of IFN-γ in adult measles patients with rash at hospitalization on day 4.8 ± 0.2 exceeded that in healthy individuals both in the presence of complications (P < 0.05) and in uncomplicated measles (P < 0.05). The serum content of IFN-γ was 19.3 times (P < 0.05) higher in patients with complicated measles than that in patients without complications. High serum levels of IFN-γ were associated with the development of complications during acute period of measles (P = 0.0001). Conclusions. Complications occurred in most hospitalized adult patients with measles (70.6 %), that was accompanied by more pronounced immunological changes. The development of measles complications in adult patients was associated with higher serum levels of TNF-α both at hospital admission on day 4.8 ± 0.2 (gamma 0.77; P = 0.003) and in the dynamics after 10 days of the disease (gamma 0.56; P = 0.005). Elevated serum levels of IFN-γ were associated with the development of complications during the acute period of measles (gamma ratio 0.46; P = 0.0001). Мета роботи – з’ясувати динаміку вмісту TNF-α та IFN-γ в сироватці крові дорослих осіб, які хворі на кір, залежно від розвитку ускладнень. Матеріали та методи. У результаті обстеження 175 дорослих хворих на кір визначили спектр ускладнень і динаміку вмісту TNF-α та IFN-γ в сироватці крові залежно від розвитку ускладнень. Концентрацію TNF-α та IFN-γ (Invitrogen, Austria) в сироватці крові пацієнтів і 30 здорових осіб визначали методом імуноферментного аналізу на базі Навчального медико-лабораторного центру Запорізького державного медичного університету. Результати. Переважно в госпіталізованих пацієнтів діагностували ускладнення (70,6 %), здебільшого з боку дихальної системи (61,7 %) та шлунково-кишкового тракту (44,0 %). У період висипу кору (на 4,8 ± 0,2 дня хвороби) за наявності ускладнень уміст TNF-α в сироватці крові в 11 разів перевищує відповідний показник здорових осіб (р < 0,05) та хворих на кір без ускладнень (р < 0,05); якщо ускладнень не було, не відрізнявся від показника здорових осіб (р > 0,05). Розвиток ускладнень кору в дорослих асоціюється з вищим рівнем TNF-α в сироватці крові під час госпіталізації (р = 0,003) та в динаміці захворювання через 10 діб (р = 0,005). Концентрація IFN-γ в сироватці крові дорослих хворих на кір під час госпіталізації (на 4,8 ± 0,2 дня хвороби) в період висипу перевищує показники здорових осіб і за наявності ускладнень (р < 0,05), і при неускладненому перебігу хвороби (р < 0,05). Найвищий вміст IFN-γ в сироватці крові визначили в пацієнтів із ускладненим перебігом кору; перевищення відповідного показника хворих без ускладнень – у 19,3 раза (р < 0,05). Високий рівень IFN-γ в сироватці крові асоціюється з розвитком ускладнень у період розпалу кору (р = 0,0001). Висновки. У більшості госпіталізованих дорослих пацієнтів із кором виявили ускладнення (70,6 %), розвиток яких супроводжувався вираженішими імунологічними змінами. Виникнення ускладнень кору в дорослих асоціюється з вищим рівнем TNF-α в сироватці крові під час госпіталізації (на 4,8 ± 0,2 дня хвороби; гамма 0,77, р = 0,003) та в динаміці захворювання (через 10 діб; гамма 0,56, р = 0,005). Високий рівень IFN-γ в сироватці крові асоціюється з розвитком ускладнень у період розпалу кору (коефіцієнт гамма 0,46, р = 0,0001). Цель работы – определить динамику содержания TNF-α и IFN-γ в сыворотке крови взрослых больных корью в зависимости от развития осложнений. Материалы и методы. В результате обследования 175 взрослых больных корью установили спектр осложнений и динамику содержания TNF-α и IFN-γ в сыворотке крови в зависимости от развития осложнений. Содержание TNF-α (Invitrogen, Austria) и IFN-γ (Invitrogen, Austria) в сыворотке крови пациентов и 30 здоровых лиц определяли методом иммуноферментного анализа на базе Учебного медико-лабораторного центра Запорожского государственного медицинского университета. Результаты. У подавляющего большинства госпитализированных пациентов отмечено развитие осложнений (70,6 %), чаще всего со стороны дыхательной системы (61,7 %) и желудочно-кишечного тракта (44,0 %). В период сыпи кори (на 4,8 ± 0,2 дня болезни) при наличии осложнений содержание TNF-α в сыворотке крови в 11 раз превышает соответствующий показатель здоровых лиц (р < 0,05) и больных корью без осложнений (р < 0,05); при отсутствии осложнений – не отличался от показателя здоровых лиц (р < 0,05). Развитие осложнений кори у взрослых ассоциируется с более высоким уровнем TNF-α в сыворотке крови при поступлении (р = 0,003) и в динамике заболевания через 10 дней (р = 0,005). Концентрация IFN-γ в сыворотке крови взрослых больных корью при поступлении (на 4,8 ± 0,2 дня болезни) в период сыпи превышает показатели здоровых лиц и при наличии осложнений (р < 0,05), и при неосложнённом течении болезни (р < 0,05). Наибольшее содержание IFN-γ в сыворотке крови установлено у пациентов с осложнённым течением кори; превышение соответствующего показателя пациентов без осложнений – в 19,3 раза (р < 0,05). Высокий уровень IFN-γ в сыворотке крови ассоциируется с возникновением осложнений в период разгара кори (р = 0,0001). Выводы. У большинства госпитализированных пациентов с корью диагностировали осложнения (70,6 %), развитие которых сопровождалось более выраженными иммунологическими изменениями. Развитие осложнений кори у взрослых ассоциируется с более высоким уровнем TNF-α в сыворотке крови при госпитализации (на 4,8 ± 0,2 дня болезни; гамма 0,77; р = 0,003) и в динамике заболевания (через 10 дней; гамма 0,56; р = 0,005). Высокий уровень IFN-γ в сыворотке крови ассоциируется с развитием осложнений в период разгара кори (коэффициент гамма 0,46; р = 0,0001).
Описание: Bilokobyla S. O. - ORCID ID: 0000-0002-5673-616X; Riabokon O. V. - ORCID ID: 0000-0002-7394-4649; Riabokon Yu. Yu. - ORCID ID: 0000-0002-2273-8511; Onishchenko N. V. - ORCID ID: 0000-0001-7775-7296.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/15290
Appears in Collections:Наукові праці. (Інфекційні хвороби)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2021-06-834-838!.pdf868,94 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback