DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Дисертації >
Дисертації. Фармація, промислова фармація >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/16014

Название: Фармакогностичне дослідження видів роду Рижій (Сamelina Сrantz)
Другие названия: Pharmacognostic Study of Species of the Genus Camelina Crantz
Авторы: Лісова, Тетяна Олександрівна
Lisova, T. O.
Ключевые слова: рижій посівний
рижій дрібноплодий
фітохімічне вивчення
біологічно активні речовини
екстракт густий
олія
гіпоглікемічна активність
антирадикальна активність
Camelina sativa (L.) Crantz
Camelina microcarpa Andrz.
phytochemical study
biologically active substances
extract
oil
hypoglycemic activity
antiradical activity
Issue Date: 2021
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Лісова Тетяна Олександрівна. Фармакогностичне дослідження видів роду Рижій (Сamelina Сrantz) : дис. ... на здоб. ступеня д-ра філософії : 226 - Фармація, промислова фармація, 22 - Охорона здоров'я / Т. О. Лісова ; МОЗ України, Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2021. - 214 с.
Аннотация: Дисертаційна робота присвячена комплексному порівняльному фармакогностичному дослідженню трави та насіння рижію посівного (Camelina sativa L. Crantz) та рижію дрібноплодого (Camelina microcarpa Andrz.), отриманню лікарських рослинних субстанцій, розробці методів контролю якості на лікарську рослинну сировину та одержану лікарську субстанцію рослинного походження для створення лікарських засобів з гіпоглікемічною, гіполіпідемічною та антирадикальною активністю. Для дослідження було обрано два види роду Рижій – рижій посівний та рижій дрібноплодий, які поширені на території України. Досліджували траву та насіння обох видів. За допомогою якісних реакцій, паперової (ПХ), тонкошарової (ТШХ), високоефективної рідинної (ВЕРХ), газової хроматографій (ГХ), атомно-емісійної спектрографії (АЕС) було встановлено наявність в об’єктах дослідження ряду груп біологічно активних речовин (БАР): фенольних сполук (флавоноїдів, кислот гідроксикоричних, поліфенолів), моносахаридів, аміно-, карбонових та жирних кислот (ЖК), пігментів, макро- та мікроелементів. Встановлено кількісний вміст даних БАР. Попередньо фенольні сполуки визначали за допомогою якісних реакцій та методом ТШХ. У траві обох видів ідентифіковано рутин та хлорогенову кислоту. У насінні обох видів було ідентифіковано рутин. Також наявність цих індивідуальних сполук підтвердили методом ВЕРХ і встановили, що вміст рутину у рижію посівного траві склав (0,35±0,01) %, у насінні – (0,34±0,01) %; у рижію дрібноплодого траві – (0,054±0,001) %, у насінні – (0,36±0,01) %. Вміст кислоти хлорогенової у рижію посівного траві (0,036±0,001) %, а у рижію дрібноплодого траві – (0,28±0,01) %. Кількісне визначення суми флавоноїдів проводили спектрофотометричним методом у перерахунку на рутин. Після статистичної обробки результатів встановили, що у рижію посівного траві міститься (1,17±0,08) %, у насінні – (0,81±0,02) %; у рижію дрібноплодого траві – (0,97±0,02) %, у насінні – (0,56±0,05) %. Кількісне визначення суми кислот гідроксикоричних проводили спектрофотометричним методом у перерахунку на кислоту хлорогенову. Встановили, що їх вміст склав у рижію посівного траві (1,47±0,03) %, у насінні цієї рослини – (0,90±0,04) %; у рижію дрібноплодого траві – (0,72±0,03) %, у насінні – (0,70±0,02) %. Вміст суми поліфенольних сполук також визначали спектрофотометричним методом у перерахунку на кислоту галову. Встановили, що у рижію посівного траві даних БАР міститься (2,11±0,03) %, у насінні – (1,26±0,02) %; у рижію дрібноплодого траві – (1,40±0,03) %, у насінні – (1,17±0,03) %. Методом ВЕРХ вивчили якісний склад і кількісний вміст амінокислот в траві та насінні досліджуваних видів. У результаті дослідження амінокислотного складу сировини обох видів ідентифіковано 17 амінокислот, домінантними сполуками були глутамінова і аспарагінова кислоти. The dissertation work is devoted to the complex comparative pharmacognostic research of herb and seeds of Camelina sativa and Camelina microcarpa, to the design of herbal medicines, to the development of methods of quality control on medicinal plant raw materials and the received medicinal products of plant origin for to create drugs with hypoglycemic, hypolipidemic and antiradical activity. Two commonly found in Ukraine species of the genus Camelina (L.) Crantz were selected for the study – Camelina sativa (L.) Crantz variety Slavutych and Camelina microcarpa Andrz. The herb and seeds of both representatives were examined. With the help of qualitative reactions, paper chromatography, thin-layer chromatography, high-performance liquid chromatography, gas chromatography, atomic emission spectrography, the presence of a number of groups of biologically active substances (BAS) in the study objects was established: phenolic compounds (flavonoids, hydroxycinnamic acids, polyphenols), monosaccharides, carboxylic, amino-, and fatty acids, pigments, macro- and microelements. The quantitative content of BAS data has been established. Previously phenolic compounds were determined by qualitative reactions and TLC. Rutin and chlorogenic acid have been identified in the grass of both species. Rutine was identified in the seeds of both species. Also, the presence of these individual compounds was confirmed by HPLC and it was found that the content of rutin in the herb of Camelina sativa is (0.35±0.01) %, and in the seeds it is (0.34±0.01) %; in the herb of Camelina microcarpa – (0.054±0.001) %, and in the seeds – (0.36±0.01) %. The herb of Camelina sativa contains (0.036±0.001) % of chlorogenic acid, and in the herb of Camelina microcarpa this acid makes (0.28±0.01) %. The amount of flavonoids was calculated by spectrophotometric method with reference to rutin. After statistical processing of the results, it was found that Camelina sativa herb contains (1.17±0.08) %, and its seeds contain (0.81±0.02) %. The herb of Camelina microcarpa contains (0.97±0.02) %, and its seeds – (0.56±0.05) %. The amount of hydroxycinnamic acids was calculated with spectrophotometric method with reference to chlorogenic acid. It was found that their content in the herb of Camelina sativa is (1.47±0.03) %, in the seeds of the same plant – (0.90±0.04) %. Camelina microcarpa herb contains (0.72±0.03) % of hydroxycinnamic acids, and the seeds – (0.70±0.02) %. The content of the sum of polyphenolic compounds was also calculated with spectrophotometric method with reference to gallic acid. It was found that in the herb of Camelina sativa these BAS content makes (2.11±0.01) %, and in the seeds – (1.26±0.02) %. In the herb of Camelina microcarpa, BAS content makes (1.40±0.03) %, and in the seeds – (1.17±0.03) %. The qualitative composition and quantitative content of amino acids in herb and seeds were studied with HPLC. As a result of the study of the amino acid composition of both species raw materials, 17 amino acids were identified, the dominant compounds were glutamic and aspartic acids.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/16014
Appears in Collections:Дисертації. Фармація, промислова фармація

Files in This Item:

File Description SizeFormat
211014_lisova_tsykalo_to_disertasia.pdf4,31 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback