DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра клінічної фармації, фармакотерапії, фармакогнозії та фармацевтичної хімії >
Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/16606

Название: Антицитолітична дія 4-аміно-5-(фуран-2-іл)-4h-1,2,4-тріазол-3-тіолу за умов тетрахлорметанового гепатиту при різному режимі дозування
Другие названия: Антицитолитическое действие 4-амино-5-(фуран-2-ил)- 4Н-1, 2, 4 – триазо – 3 – тиола в условиях тетрахлормета- нового гепатита при разном режиме дозирования
Anticytolytic action of 4-amino-5-(furan-2-il)-4h-1,2,4-triazole- 3-thiol in tetrachloromethane hepatitis at different dosage
Авторы: Білай, Іван Михайлович
Михайлюк, Євгеній Олегович
Парченко, Володимир Володимирович
Панасенко, Олександр Іванович
Книш, Євгеній Григорович
Белай, И. М.
Михайлюк, Е. О.
Парченко, В. В.
Панасенко, А. И.
Кныш, Е. Г.
Bilai, I. M.
Myhailiuk, E. O.
Parchenko, V. V.
Panasenko, O. I.
Knysh, E.G.
Ключевые слова: експериментальний гепатит
похідні 1,2,4-тріазолу
фармакологічна дія
экспериментальный гепатит
производные 1,2,4-триазола
фармакологическое действие
experimental hepatitis
derivatives of 1,2,4-triazole
pharmacological action
Issue Date: 2015
Издатель: НМАПО імені П. Л. Шупика
Библиографическое описание: Антицитолітична дія 4-аміно-5-(фуран-2-іл)-4h-1,2,4-тріазол-3-тіолу за умов тетрахлорметанового гепатиту при різному режимі дозування / І. М. Білай, Є. О. Михайлюк, В. В. Парченко, О. І. Панасенко, Є. Г. Книш // Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П. Л. Шупика.- 2015. – Вип. 24, кн. 5. – С. 32-35.
Аннотация: Вступ. Постійний ріст захворюваності печінки та неефективність її лікування зумовлює необхідність пошуку нових безпечних та високоефективних лікарських препаратів для лікування даної патології. Зараз вже існує сучасний вітчизняний препарат з гепатопротекторною дією – тіотриазолін, тому перспективним є пошук нових гепатопротекторів серед похідних 1,2,4-тріазолу. На етапі первинного фармакологічного скринінгу нами була відібрана сполука 4-аміно-5-(фуран-2-іл)-4Н-1,2,4- тріазол-3-тіол, яка краще за інші сполуки проявила себе в проведених експериментах. Мета. Дослідження антицитолітичної дії 4-аміно-5-(фуран-2-іл)-4Н-1,2,4-тріазол-3- тіолу при тетрахлорметановому гепатиті при різному режимі дозування. Результати. Проведені дослідження показали, що при тетрахлорметановій моделі гепатиту найбільш істотно 4-аміно-5-(фуран-2-іл)-4H-1,2,4-тріазол-3-тіол знижував активність аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази та лужної фосфатази у дозі 1/5 від ЛД50, а γ-глутаматтрансферази у дозі 1/20 від ЛД50. Вступление. Постоянный рост заболеваемости печени и неэффективность его лечения предопределяет необходимость поиска новых безопасных и высокоэффективных лекарственных препаратов для лечения данной патологии. Сейчас уже существует современный отечественный препарат с гепатопротекторным действием – тиотриазолин, поэтому перспективным является поиск новых гепатопротекторов среди производных 1,2,4-тріазолу. На этапе первичного фармакологического скрининга нами был отобран 4-амино-5-(фуран-2-ил)-4Н- 1,2,4-триазол-3-тиол который лучше других соединений проявил себя в проведенных експерментах. Цель. Исследование антицитолитического действия 4-амино-5-(фуран-2-ил) -4Н-1,2,4-тріазол-3-тіолу при тетрахлорметановом гепатите при разном режиме дозирования. Результаты. Проведенные исследования показали, что при тетрахлорметановой модели гепатита наиболее существенно 4-амино-5-(фуран-2-ил)- 4H-1,2,4-триазол-3-тиол снижал активность аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы и щелочной фосфатазы в дозе 1/5 от ЛД50, а γ-глутаматтрансферазы в дозе 1/20 от ЛД50.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/16606
Appears in Collections:Наукові праці. (УЕФ)
Наукові праці. (Природничих дисциплін)
Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NMAPO_2015_24.5_32-35.pdf910,35 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback