DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра госпітальної педіатрії >
Наукові праці. (Госпітальна педіатрія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/16835

Название: Пошук шляхів покращення ефективності лікування дітей із синдромом дефіциту уваги-гіперактивності
Другие названия: Поиск путей улучшения эффективности лечения детей с синдромом дефицита внимания/гиперреактивности
The search of ways to improve the treatment of children with attention deficit /hyperactivity disorder
Авторы: Резніченко, Юрій Григорович
Білай, Іван Михайлович
Резниченко, Ю. Г.
Белай, И. М.
Reznichenko, Yu. G.
Belay, I. M.
Ключевые слова: синдром дефіциту уваги/гіперактивності
лікування
Гліцисед
синдром дефіциту внимания/гиперактивности
лечение
Глицисед
attention deficit /hyperactivity disorder
treatment
Glicised
Issue Date: 2014
Библиографическое описание: Резніченко Ю. Г. Пошук шляхів покращення ефективності лікування дітей із синдромом дефіциту уваги-гіперактивності / Ю. Г. Резніченко, І. М. Бєлай // Современная педиатрия. - 2014. - № 7. - С. 28-33.
Аннотация: Мета: покращення ефективності лікування дітей із синдромом дефіциту уваги/гіперактивності. Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилось 112 дітей віком від 7 до 17 років: у 88 з них був діагностовано синдром дефіциту уваги/гіперактивності; 24 здорові дитини склали контрольну групу. 63 дитини із синдромом дефіциту уваги/гіперактивності склали 2 дослідні групи (отримували один або два курси Гліциседу), 25 дітей — групу порівняння (традиційне лікування). Результати. Застосування Гліциседу в комплексній терапії синдрому дефіциту уваги/гіперактивності сприяє значному зменшенню різноманітних симптомів захворювання. Найкращі результати були в групі дітей, які в комплексній терапії отримали два курси Гліциседу. Під впливом препарату протягом трьох місяців у хворих покращувався енергетичний обмін клітин, зменшувалася активність перекисного окислення ліпідів, нормалізувалися функціонування клітинних мембран і електрокардіограма та покращилася шкільна успішність. Висновки. Застосування препарату Гліцисед® в комплексній терапії хворих із синдромом дефіциту уваги/гіперактивності дозволяє покращити клінічну картину захворювання, енергетичний обмін клітин, зменшити активацію перекисного окислення ліпідів, рівень ендотоксикозу, підвищити проникність еритроцитарних мембран. Для досягнення суттєвого клініко-лабораторного ефекту необхідно проводити декілька курсів терапії Гліциседом. Цель: улучшение эффективности лечения детей с синдромом дефицита внимания/гиперактивности. Пациенты и методы. Под наблюдением находились 112 детей в возрасте от 7 до 17 лет: у 88 из них был диагностирован синдром дефицита внимания/гиперактивности; 24 здоровых ребенка составили контрольную группу. 63 ребенка с синдромом дефицита внимания/гиперактивности составили 2 опытные группы (получали один или два курса Глициседа), 25 детей — группу сравнения (традиционное лечение). Результаты. Применение Глициседа в комплексной терапии синдрома дефицита внимания/гиперактивности способствовало существенному уменьшению различных симптомов заболевания. Наилучшие результаты были получены в группе детей, которые в комплексной терапии получали два курса Глициседа. Под влиянием препарата на протяжении трех месяцев у больных улучшался энергетический обмен клеток, уменьшалась активность перекисного окисления липидов, нормализовались функционирование клеточных мембран и электрокардиограмма, а также улучшилась школьная успеваемость. Выводы. Применение препарата Глицисед® в комплексной терапии больных с синдромом дефицита внимания/гиперактивности позволяет улучшить клиническую картину заболевания, энергетический обмен клеток, уменьшить активацию перекисного окисления липидов, уровень эндотоксикоза, повысить проницаемость еритроцитарних мембран. Для достижения существенного клинико-лабораторного эффекта необходимо проводить несколько курсов терапии Глициседом. Objective of research: to improve the effectiveness of treatment of children with attention deficit /hyperactivity disorder. Materials and methods. The study included 112 children aged 7 to 17 years. 88 of them had attention deficit /hyperactivity disorder. 24 healthy children formed the control group. 63 children with attention deficit /hyperactivity disorder were randomized into 2 research group: those, who received one course and those, who received two courses of Glicised®. 25 children, who received traditional treatment of attention deficit /hyperactivity disorder, formed the comparison group. Results. The use of Glicised® in complex therapy of attention deficit /hyperactivity disorder contributes to a significant reduction in a variety of symptoms. The best results have been obtained in the group of children, suffering from attention deficit /hyperactivity disorder, who received two courses of Glicised® in complex therapy. The energy metabolism of cells improved, the activity of lipids peroxidation decreased, functioning of cell membranes and electrocardiogram normalized, success in studies at school improved after three months of medication influence. Conclusions. The use of Glicised® in complex therapy of attention deficit /hyperactivity disorder permitts to improve clinical course of disease, the energy metabolism of cells, to decrease the activity of lipids peroxidation, level of endotoxicosis, to increase the permeability of erythrocyte membranes. To achieve significant clinical and laboratory effects in treatment of children with attention deficit /hyperactivity disorder it is necessary to conduct several courses of therapy by Glicised®.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/16835
Appears in Collections:Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО)
Наукові праці. (Госпітальна педіатрія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sped_2014_7_9.pdf654,81 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback