DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Інтелектуальна власність >
Патенти на винаходи (корисні моделі) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3364

Название: 5-(4-нітро-, (4-метокси), (3,4,5-триметокси)феніл)-4-аміно(Н)-3-тіо-1,2,4-триазоли, що проявляють антиоксидантну активність
Другие названия: 5-(4-nitro-, (4-methoxy), (3,4,5-trimethoxy)phenyl)-4-amino(H)-3-thio-1,2,4-triazoles exhibiting antioxidant activity
5-(4-нитро-, (4-метокси), (3,4,5-триметокси)фенил)-4-амино(Н)-3-тио-1,2,4-триазолы, проявляющие антиоксидантную активность
Авторы: Каплаушенко, Андрій Григорович
Лук'янчук, Віктор Дмитрович
Щербак, Марина Олексіївна
Самелюк, Юрій Геннадійович
Каплаушенко, А. Г.
Лукьянчук, В. Д.
Щербак, М. А.
Самелюк, Ю. Г.
Kaplaushenko, A. H.
Lukianchuk, V. D.
Shcherbak, M. O.
Sameliuk, Y. H.
Ключевые слова: патенти
винахід
Issue Date: 2013
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Пат. 80686 U Україна, МПК (2013.01) C07D 249/00 A61K 31/41 (2006.01). 5-(4-нітро-, (4-метокси), (3,4,5-триметокси)феніл)-4-аміно(Н)-3-тіо-1,2,4-триазоли, що проявляють антиоксидантну активність / А. Г. Каплаушенко, В. Д. Лук'янчук, М. О. Щербак, Ю. Г. Самелюк (Україна); заявник та патентовласник Запоріз. держ. мед. ун-т та автори. – № u201214001 ; заявл. 10.12.2012 ; опубл. 10.06.2013, бюл. № 11.
Аннотация: Корисна модель належить фармації, медицини та ветеринарії, та може бути використана у створенні нових біологічно активних сполук, а також оригінальних лікарських засобів у ряді похідних 1,2,4-триазолу і застосованою для фармакокорекції станів, що викликані наявністю вільних радикалів, які приводять до росту пухлин, а також ішемічної хвороби серця, цукрового діабету, ожиріння, тощо.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3364
Appears in Collections:Патенти на винаходи (корисні моделі)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
80686-uapatents.com.pdf233,11 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback