DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Інтелектуальна власність >
Патенти на винаходи (корисні моделі) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3377

Название: 3-(феноксиметил)-5-(пропілтіо)-1Н-1,2,4-триазол, що виявляє актопротекторну активність
Другие названия: 3-(phenoxymethyl)-5-(propylthio)-1H-1,2,4-triazole exhibiting actoprotector activity
3-(феноксиметил)-5-(пропилтио)-1Н-1,2,4-триазол, проявляющий актопротекторную активность
Авторы: Кучерявий, Юрій Миколайович
Каплаушенко, Андрій Григорович
Пругло, Євген Сергійович
Лашин, Євген Олександрович
Кучерявый, Ю. Н.
Каплаушенко, А. Г.
Пругло, Е. С.
Лашин, Е. А.
Kucheriavyi, Y. M.
Kaplaushenko, A. H.
Pruhlo, Y. S.
Lashyn, Y. O.
Issue Date: 2014
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Пат. 88008 U Україна, МПК C07D 249/00 A61K 31/41. 3-(феноксиметил)-5-(пропілтіо)-1Н-1,2,4-триазол, що виявляє актопротекторну активність / Ю. М. Кучерявий, А. Г. Каплаушенко, Є. С. Пругло, Є. О. Лашин (Україна); заявник та патентовласник Запоріз. держ. мед. ун-т та автори. – № u201311772 ; заявл. 07.10.2013 ; опубл. 25.02.2014, бюл. № 4.
Аннотация: Корисна модель стосується медицини та фармації і може бути використана у створенні нових біологічно активних сполук, а також оригінальних лікарських засобів у ряді похідних 1,2,4-тріазолу, що використовуються для підвищення фізичної працездатності, як у звичайних, так і в складних та екстремальних умовах життя.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3377
Appears in Collections:Патенти на винаходи (корисні моделі)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
88008-uapatents.com.pdf196,85 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback