DSpace О системе DSpace
 

IRZSMU >
Автореферати та дисертації >
14.01.24 - Лікувальна фізкультура та спортивна медицина >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3466

Название: Діагностика граничних та патологічних станів при крайніх фізичних навантаженнях в олімпійському та професіональному спорті.
Авторы: Михалюк, Євген Леонідович
Mihaljuk, Є. L.
Ключевые слова: спортсмени ациклічних та циклічних видів спорту високого рівня
варіабельність серцевого ритму
центральна гемодинаміка
фізична роботоспроможність
гендерні розбіжності
метаболічна кардіоміопатія
стрес-ехокардіографія
тропонін I
спортсмены ациклических и циклических видов спорта высокого класса
вариабельность сердечного ритма
центральная гемодинамика
физическая работоспособность
различия по полу изучаемых показателей
метаболическая кардиомиопатия вследствие хронического физического перенапряжения
стресс-эхокардиография
тропонин I
high class sportsmens
cardiac rhythm variability
central hemodynamics
physical efficiency
gender differences
metabolic cardiomyopathy
echocardiographic
troponine I level
Дата публикации: 2007
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Михалюк, Євген Леонідович. Діагностика граничних та патологічних станів при крайніх фізичних навантаженнях в олімпійському та професіональному спорті. : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.24 – Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / Є. Л. Михалюк ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 40 с.
Аннотация: Дисертація присвячена удосконаленню методів дiагностики граничних та патологiчних станiв при крайнiх фiзичних навантаженнях в олiмпiйському та професiональному спортi з метою попередження шкiдливого впливу перевантажень на серцево-судинну систему спортсменів. Вивчено вплив високих тренувальних навантажень на показники ВСР, центральної гемодинамiки та фiзичної роботоспроможності у спортсменiв високого класу ациклічних та циклічних видiв спорту та проаналізовані їх зміни від рівня кваліфікації та статі. Доведено, що удосконалення майстерності у спортсменів, незалежно від виду спорту, супроводжується формуванням гіпокінетичного ТК, що асоціюється з підвищенням активності парасимпатичної ланки ВНС, та спостерігається наближення відносних значень показника PWC170 у чоловіків та жінок. Розроблено спосiб комплексної дiагностики та запропоновано ехокардiографiчнi і бiохiмiчнi (тропонін I) критерiї метаболiчної кардiомiопатiї у спортсменів. Діагностична чутливість стрес Ехо-тестів - субмаксимального тесту PWC170 та на порозі індивідуальної толерантності з парними тропонінами I в веріфікації КМП у спортсменів співпадає та складає 25,9% і 25,0% відповідно. The thesis is dedicated to improving the diagnostics methods of the boundary and pathological conditions on the terminal physical exertion in the Olympic and professional sport in order to prevent the harmful influence of overexertion on the sportsment`s cardiovascular system. We have studied the influence of elevated training loads on HRV indices, central hemodynamics and physical efficiency in high class sportsmens of acycling and cycling kinds of sport and changes this parameters of sportsmen depending on the qualification level and sex have been analysed. It has been proved that sportsmen`s skill improving, irrespective of the kind of sport, is accompanied by forming hypokinetic type of central hemodynamics which is associated with the increase of activity vegetative nervous system parasympathetic section, and relative indices of physical efficiency in men and women come nearer. The method of complex diagnostics, echocardiographyc and biochemical (troponin I) criteria of metabolic cardiomyopathy in consequence of chronic physical overexertion in sportsmen has been devised. Diagnostic sensitivity of stress Echo-tests - submaximum test PWC170 and on the threshold of individual tolerance with twin troponines I in verification of the cardiopathy coincides and amounts 25,9 % and 25,0 % respectively.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3466
Располагается в коллекциях:14.01.24 - Лікувальна фізкультура та спортивна медицина

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
07meldgp.pdf382,62 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь