DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Автореферати та дисертації >
14.03.02 - Патологічна анатомія >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3496

Название: Патогістологічні і імуногістохімічні особливості прогресії хронічних вірусних гепатитів В та С за даними трепанобіопсій печінки
Авторы: Шишкін, Максим Андрійович
Shyshkin, M. A.
Ключевые слова: хронічний вірусний гепатит В та С
морфологічна діагностика прогресії
імунноклітинний кілінг
A-SMA+ клітини Іто і фібробласти
фіброз печінки
хронический вирусный гепатит В и С
морфологическая диагностика прогрессии
имунноклеточный киллинг
A-SMA+ клетки Ито и фибробласты
фиброз печени
viral hepatitis B and C
morphological diagnostics
stellate perisinusoidal Ito cells
myofibroblasts
А-SMA
collagenisation
fibrosis
Issue Date: 2008
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Шишкін, Максим Андрійович. Патогістологічні і імуногістохімічні особливості прогресії хронічних вірусних гепатитів В та С за даними трепанобіопсій печінки : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.03.02 – Патологічна анатомія / М. А. Шишкін ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 22 с.
Аннотация: Дисертація містить результати комплексного патогістологічного і імуногістохімічного дослідження біоптатів печінки хворих на хронічний вірусний гепатит В та С у зіставленні з клініко-біохімічними показниками для удосконалення найбільш значущих мікроскопічних критеріїв прогресії хронічного вірусного гепатиту В і С в трепанобіоптатах печінки хворих. За результатами досліджень визначено, що разом з відомими патогістологічними вірус-обумовленими пошкодженнями гепатоцитів («пісочні» і вакуолізовані ядра, жирова дистрофія гепатоцитів при ХВГС і наявність «матово-склоподібних» гепатоцитів при ХВГВ, внутриклітинні холестази, «балонний» цитолізіс та апоптоз гепатоцитів – тільця Каунсілмена), мікроскопічними ознаками прогресії хронічного вірусного гепатиту В і С є наростання імуноклітинної деструкції печінки, а також прогресія фіброзу печінки. Найбільш значущими ознаками імуноклітинної прогресії хронічного вірусного гепатиту, що визначаються в трепанобіоптатах печінки є: наявність «балонного» цитолізісу гепатоцитів, значної кількості тілець Каунсілмена і вогнищ імуноклітинного кілінгу гепатоцитів, збільшення кількості і протяжності імуноклітинних «ступінчастих некрозів», збільшення кількості CD8+ Т-лімфоцитів і CD68+ макрофагів у вогнищах імуноклітинного кілінгу гепатоцитів і в крайових зонах імуноклітинних «ступінчастих некрозів», збільшення в часточках печінки числа активованих CD68+ клітин Купфера з ознаками фагоцитозу, розширення площі лімфоцитарної інфільтрації портальних трактів. При прогнозуванні вірогідності розвитку значного фіброзу печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит В і С слід враховувати зростання числа активованих А-SMA позитивних клітин Іто в перисинусоїдальних просторах печінки, колагенізацію стінок внутрішньочасточкових венозних синусоїдів, наявність А-SMA позитивних фібробластів в імуноклітинних «ступінчастих некрозах» і в портальних трактах, проникнення тонких фіброзних септ з портальних трактів в часточки печінки, зростання числа портальних трактів з фіброзом різного ступеня, фіброз зон «ступінчастих некрозів», значний фіброз центролобулярних вен Доведено, що найбільш достовірні діагностичні і прогностичні результати патоморфологічного дослідження трепанобіоптатів печінки хворих на хронічні вірусні гепатити забезпечують гістологічні, гістохімічні і імуногістохімічні методики: при уточненні ступеня активності хронічного гепатиту істотні додаткові дані дає імуногістохімічне виявлення HBsAg в гепатоцитах, визначення CD-8+Т-лімфоцитів і CD-68+ клітин Купфера; для прогнозування вірогідності розвитку важкого фіброзу печінки, окрім трибарвної методики Масона і ван-Гизон, необхідно імуногістохімічно визначити А-SMA позитивні клітини Іто і фібробласти, а також колаген 4 типу. Thesis contains the results of complex inspection of patients with chronic viral hepatitis B and C. There is conducted theoretic generalization and new salvation of scientific task, that consists of perfection of the most valuable microscopic criteria of progression of chronic viral hepatitis B and C according to data of liver`s trepanobiopsies, and also definition of molecular- microscopic features, prognosing the development of liver fibrosis, in order to use this in diagnostic work and to optimize the treatment. According to comparison of studied pathohistological and immunohistochemical changes in liver with clinical and biochemical data , there is estimated, that patients with chronic viral hepatitis B and C even with minimal symptoms and minimal deviations of laboratory indexes should proceed liver`s trepanobiopsy, the result of which the best indicates the degree of viral-inducative and immunocellular damage of liver, the degree of activation of collagen production and progression of liver fibrosis. There is estimated, that the degree of viral infection by hepatitis C virus is defined by immunohistochemical revealing of HBsAg and HBсAg. There is shown that the most reliable diagnostic and prognostic results of pathomorphologic investigation of liver`s trepanobiopsies of patients with chronic viral hepatitis is provided by parallel coloring of serial cuts by hematoxylin and eosin, three color method of Masson and method of Van-Hyson. In order to define more precisely the activity`s degree of chronic viral hepatitis, we can use immunohistochemical revealing of HBsAg in hepatocytes CD-8+Т-lymphocytes and CD-68+ Kupfer cells, for prognosing the possibility of development of severe liver`s fibrosis, besides methods of Masson and Van-Hyson, it is necessary to use immunohistochemical revealing of А-SMA-positive Ito cells and fibroblasts, and also 4-type of collagen. During prognosing the possibility of development of severe liver`s fibrosis in patients with chronic viral hepatitis B and C, we must take into consideration the increasing number of activated А-SMA-positive Ito cells within perisinusoidal spaces of the liver, and also segmental collagenisation of walls of intralobular venous sinusoids, availability of А-SMA-positive fibroblasts in immunocellular “pacemeal necrosis” and portal tracts, development of thin fibrous septs from portal tracts into liver`s lobules, increasing the number of portal tracts with different grade of fibrosis.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3496
Appears in Collections:Наукові праці. (Патанатомія)
14.03.02 - Патологічна анатомія

Files in This Item:

File Description SizeFormat
08smapio.pdf239,79 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback