DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Автореферати та дисертації >
14.03.02 - Патологічна анатомія >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3502

Название: Морфогенез змін в ядрах кардіореспіраторного центру стовбура головного мозку при інсультах півкульової локалізації.
Авторы: Тертишний, Сергій Ігорович
Tertyshnyj, S. I.
Ключевые слова: мозковий півкульовий інсульт
стовбур мозку
ядра кардіореспіраторного центру
морфогенез
мозговой полушарный инсульт
ствол мозга
ядра кардиореспираторного центра
морфогенез
cerebral hemisphere strokes
brain stem
nuclears of cardio-respiratory center
morphogenesis
Issue Date: 2009
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Тертишний, Сергій Ігорович. Морфогенез змін в ядрах кардіореспіраторного центру стовбура головного мозку при інсультах півкульової локалізації : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.03.02 – Патологічна анатомія / С. І. Тертишний ; Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 34 с.
Аннотация: Робота присвячена питанням морфогенезу деструктивних і адаптивних змін в ядрах кардіореспіраторного центру стовбура мозку при півкульових інсультах (внутрішньомозкові крововиливи і інфаркти). В ході дослідження показано, що ушкодження кардіореспіраторного центру у хворих на інсульти півкульової локалізації мають чітко окреслені причини, патоморфологічні і клінічні ознаки. В роботі визначені анатомо-патогістологічні диференційні ознаки вторинного ураження КРЦ стовбура мозку при півкульових інсультах. Показано, що у померлих хворих на мозковий півкульовий інсульт, ускладнений вторинним стовбурним синдромом в анатомічно збереженому стовбурі мозку в структурах КРЦ домінують ішемічні ушкодження, обумовлені мікроциркуляторними розладами, набряком стовбура та його каудальною дислокацією, спазмом стовбурних артеріол, а також синдромом гемодинамічного обкрадання. В роботі вивчено стан провідних шляхів і медіаторів в структурах КРЦ, дана кількісна характеристика гліо-нейронних відносин, набрякових змін, мікроциркуляторних і ангіоспастичних розладів. Визначені танатогенетично значущі клінічні прояви пошкодження КРЦ стовбура головного мозку. Thesis is devoted to the questions of morfogenesis of destructive and adaptive changes in the nuclears of cardio-respiratory center in brain stem at the hemisphere strokes (intra-cerebral hemorrhages and ischemic strokes). During research it is shown, that the damages of cardio-respiratory center in patients with hemisphere strokes have particularly outlined reasons, pathomorphological and clinical signs. There are conducted anatomic-pathohystologic differential signs of the second defeat of the cardio-respiratory center of brain stem at the hemisphere strokes. It is shown, that at the deceased patients, because of cerebral hemisphere strokes complicated by the secondary stem syndrome, in the anatomic-normal brain stem the ischemic damages prevail in structures of cardio-respiratory center, caused by the microvasculature disorders, edema of stem and by the caudal dislocation of stem, spasm of brain stem arterioles, and by syndrome of the hemodynamic re-distribution. There are exposed additional features of the conducting ways and mediators in the structures of cardio-respiratory center; it is given quantitative description of glio-neuronal interactions, edematous changes, microvasculature and angiospastic disorders. There are defined tanatogenetic significant clinical displays of damage of the cardio-respiratory center of brain stem.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/3502
Appears in Collections:14.03.02 - Патологічна анатомія

Files in This Item:

File Description SizeFormat
09tsimzj.pdf322,45 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback