DSpace О системе DSpace
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра органічної і біоорганічної хімії >
Наукові праці. (Органічна хімія) >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/4031

Название: 5,6-Dihydro-(1,2,4)triazolo(1,5-с)quinazolines. Message 2. (5+1)-Cyclocondensation of (2-(3-aryl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl)amines with aliphatic and aromatic ketones
Другие названия: 5,6-дигідро-[1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназоліни. ПОВІДОМЛЕННЯ 2. реакції [5+1]-циклоконденсації [2-(3-арил-1H-1,2,4-триазол-5-іл)феніл]амінів з кетонами аліфатичного та ароматичного ряду
5,6-дигидро-[1,2,4]триазоло[1,5-с]хиназолины. Сообщение 2. реакции [5+1]-циклоконденсации [2-(3-арил-1H-1,2,4-триазол-5-ил)фенил]аминов с кетонами алифатического и ароматического ряда
Авторы: Kholodnyak, S. V.
Schabelnyk, K. P.
Voskoboynik, O. Yu.
Antypenko, O. M.
Berest, G. G.
Kovalenko, S. I.
Холодняк, Сергій Валерійович
Шабельник, Костянтин Петрович
Воскобойнік, Олексiй Юрiйович
Берест, Галина Григорiвна
Коваленко, Сергiй Iванович
Ключевые слова: [2-(3-арил-1H-1,2,4-триазол-5-іл)феніл]аміни
кетони
[5+1]-циклоконденсація
спектральні характеристики
5-[2-(3-aryl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]amines
ketones
[5+1]-cyclocondensation
spectral characteristics
Дата публикации: 2016
Издатель: Харків: НФаУ
Библиографическое описание: 5,6-Dihydro-(1,2,4)triazolo(1,5-с)quinazolines. Message 2. (5+1)-Cyclocondensation of (2-(3-aryl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl)amines with aliphatic and aromatic ketones / S. V. Kholodnyak [et al.] // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. - 2016. - Т. 14, вип. 1. - С. 24-29.
Аннотация: Реакції [5+1]-циклоконденсації [2-(3-арил-1H-1,2,4-триазол-5-іл)феніл]амінів з кетонами аліфатичного та ароматичного ряду перебігають з утворенням 5-R-5-R1-2-арил-5,6-дигідро-[1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназолінів з задовільними виходами. Модифікація синтетичного протоколу шляхом варіювання розчинника та тривалості реакції не приводить до збільшення виходів цільових продуктів. Реалізація реакції [2-(3-арил-1H-1,2,4-триазол-5-іл)феніл]амінів з кетонами у льодяній оцтовій кислоті привела до утворення суміші відповідних 2-арил-5-R-5-R1-5,6-дигідро[1,2,4]триазоло[1,5-c]хіназолінів та 5-метил-2-арил-[1,2,4]триазоло[1,5-c]хіназолінів. Останні синтезовані зустрічним синтезом, а саме кип’ятінням [2-(3-арил-1H-1,2,4-триазол-5-іл)феніл]амінів у льодяній оцтовій кислоті. Формування 5-метил-2-арил-[1,2,4]триазоло[1,5-c]хіназолінів відбувається як конкуруюче ацилювання з наступною гетероциклізацією і є можливим у зв’язку з низькою реакційною здатністю кетонів та просторовою будовою їх молекули. Індивідуальність та будова синтезованих сполук підтверджені хроматомас-, IЧ-, 1Н-, 13С-ЯМР-спектрами та елементним аналізом. Встановлено, що характеристичний сигнал sp3-гібридизованого атома Карбону положення 5 реєструється при 75,57-61,64 м.ч.The reactions of [5+1]-cyclocondensation of [2-(3-aryl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]amines with aliphatic and aromatic ketones result in the corresponding 5-R-5-R1-2-aryl-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,5-с]quinazolines with good yields. Modification of the synthetic protocol by variation of the solvent and duration of the reaction does not lead to the changes in target products yields. Conducting of the interaction between [2-(3-aryl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]amines and ketones in acetic acid leads to formation of the mixture the corresponding 2-aryl-5-R-5-R1-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolines and 5-methyl-2-aryl-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin. The compounds mentioned above have been prepared using alternative synthetic approaches, namely via refluxing of [2-(3-aryl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)phenyl]amines in acetic acid. The formation of 5-methyl-2-aryl-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolines occurs as a competitive acylation followed by the condensation process. It can be explained by the low reactivity and spatial structure of the corresponding ketones. The purity and the structure of the compounds synthesized have been proven by the complex of physicochemical methods, including IR-, LC-MS, 1H-, 13C-NMR-spectrometry and elemental analysis. It has been found that the characteristic signal of sp3-carbon atom of position 5 for the compounds synthesized is observed at the 75.57-61.64 ppm.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/4031
ISSN: 2308-8303
Располагается в коллекциях:Наукові праці. (Фармакогнозія ФПО)
Наукові праці. (Фармацевтична хімія)
Наукові праці. (Органічна хімія)

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
1601_24-29.pdf566,25 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь