DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра дитячої хірургії та анестезіології >
Наукові праці. (Дитяча хірургія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5346

Название: Динаміка зміни рівнів цитокінів при комплексному лікуванні інфікованих і гнійних ран у дітей
Другие названия: Changes in levels of cytokines in the treatment of infected wounds and festering in children
Авторы: Спахі, Олег Володимирович
Пахольчук, Олексій Петрович
Spakhi, O. V.
Pakholchuk, A. P.
Ключевые слова: цитокіни
гнійні
інфіковані рани
діти
cytokine
abscesses
infected wounds
children
Issue Date: 2016
Издатель: ЗДМУ
Библиографическое описание: Спахі О. В. Динаміка зміни рівнів цитокінів при комплексному лікуванні інфікованих і гнійних ран у дітей / О. В. Спахі, О. П. Пахольчук // Запорожский медицинский журнал. - 2016. - № 6. - С. 67-71. DOI: 10.14739/2310-1210.2016.6.85527
Аннотация: Інформативна та прогностична значущість цитокінів під час оцінювання ефективності тактик лікування не викликає сумнівів. Мета роботи – вивчити рівень про- і протизапальних цитокінів у динаміці при лікуванні інфікованих і гнійних ран (ІГР) у дітей із використанням запропонованого оптимізованого місцевого лікування порівняно зі стандартною методикою. Матеріали та методи. 45 дітей з ІГР, яких лікували у відділенні гнійної хірургії обласної дитячої клінічної лікарні м. Запоріжжя (2015–2016 рр.), залежно від тактики лікування поділили на основну (n=26) і контрольну групи (n=19). Пацієнтам основної групи в терапію додали оптимізоване комплексне місцеве лікування, що включало поєднання магнітотерапії, ліпосомальних розчинів антибактеріального препарату та використання гірудотерапії. Ефективність лікування оцінювали за клінічними ознаками та сироватковими рівнями ІЛ-1β та ІЛ-10 на 1 та 7 добу лікування. Результати. Найбільші рівні прозапального ІЛ-1β на 1 добу лікування спостерігали в дітей із лімфаденітом. Загальні тенденції зміни вмісту цитокінів у динаміці на 7 добу відповідали загальноприйнятим: рівень ІЛ-1β знижувався, а ІЛ-10 зростав. Рівень ІЛ-1β статистично не відрізнявся на 7 добу лише в дітей із флегмоною. Найбільші значущі зміни ІЛ-10 спостерігали в дітей з абсцесами та лімфаденітами, ніж з інфікованою раною та флегмоною. Зміни маркерів запалення відповідали позитивним змінам клінічного перебігу ранового процесу в дітей груп дослідження. У цілому спостерігалося «відставання» динаміки зміни цитокінів дітей, які отримували стандартну терапію порівняно з дітьми, які одержували запропоноване оптимізоване місцеве лікування. Висновки. Використання запропонованого комплексного лікування ІГР у дітей найбільш значуще впливало на рівень протизапального ІЛ-10 у дітей з абсцесами та лімфаденітами. Сироватковий рівень ІЛ-1β та ІЛ-10 не може бути використаний для оцінювання динаміки ранового процесу в дітей із флегмонами. Informative and prognostic signifi cance of cytokines in assessing the effectiveness of treatment tactics no doubt. The aim was to study the levels of pro- and anti-infl ammatory cytokines in the dynamics of the treatment of infected wounds and purulent (IWP) in children using the proposed optimized local treatment compared with standard procedure. Materials and methods. 45 children with IWP who were treated in the department of purulent surgery of Zaporizhzhia Regional Children’s Hospital during the period of 2015–2016 years were divided into main (n=26) and control groups (n=19) depending on the tactics of treatment. The therapy of the main group patients were added by optimized integrated local treatment, which included a combination of magnetic therapy, antibacterial drug liposomal solutions and hirudotherapy. Effi cacy of treatment was assessed by clinical characteristics and serum levels of IL- 1β and IL-10 on the 1st and the 7th day of treatment. Results. The highest levels of pro-infl ammatory IL-1β were defi ned in children with lymphadenitis on the fi rst day of treatment. Common trends in the dynamics of cytokines content changes on the 7th day were in the line with generally accepted: decreased in IL-1β and increased in IL-10 levels. The level of IL-1β was not statistically different on the 7th day only in children with phlegmon. The most signifi cant changes in IL-10 were observed in children with abscesses and lymphadenitis than in children with infected wound and phlegmon. Changes in markers of infl ammation conform to positive changes in the clinical course of wound healing in children at the study. Generally, there was a lag dynamics of cytokines changes in the children who received standard therapy compared with the children who received the proposed optimized local treatment. Conclusions. The use of proposed IWP complex treatment in children showed the most signifi cant effect on the anti-infl ammatory IL-10 level in children with abscesses and lymphadenitis. Serum level of IL-1β and IL-10 can not be used to assess the dynamics of wound healing in children with phlegmon.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5346
Appears in Collections:Наукові праці. (Дитяча хірургія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zmj_1606_67-71.pdf330,75 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback