DSpace О системе DSpace
 

IRZSMU >
Автореферати та дисертації >
15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5529

Название: Методологічне та організаційне забезпечення системи післядипломної підготовки провізорів на основі інформаційних технологій
Другие названия: Методологическое и организационное обеспечение системы последипломной подготовки провизоров на основе информационных технологий
Methodological and organizational providing of pharmacists postgraduate training system on the basis of information technologies
Авторы: Рижов, Олексій Анатолійович
Рыжов, Алексей Анатольевич
Ryzhov, A.A.
Ключевые слова: система післядипломної підготовки провізорів
провізор-інтерн
дистанційне навчання
когнітивні технології навчання
формалізація фармацевтичних знань
концепт
pharmacists postgraduate training system
pharmacist-intern
remote training
cognitive training technologies
formalization of pharmaceutical knowledge
concept
Дата публикации: 2010
Библиографическое описание: Рижов О. А. Методологічне та організаційне забезпечення системи післядипломної підготовки провізорів на основі інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. фармац. наук : 15.00.01 – Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація / О. А. Рижов ; Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. – Київ, 2010. – 43 с.
Аннотация: В дисертації розроблено методологію впровадження та застосування розподілених адаптивних систем дистанційного навчання на основі інформаційно-комунікаційних технологій в системі післядипломної освіти провізорів, організаційні засади щодо системної побудови багаторівневої структури інформаційно-освітнього комплексу вищого навчального медичного (фармацевтичного) закладу. Теоретично обґрунтована технологія формалізації фармацевтичних знань на основі методів системного аналізу та об’єктно-орієнтованого підходу, що дозволяє побудувати чотирирівневу модель представлення знань навчального курсу у вигляді неоднорідної семантичної мережі. Запропоновано оригінальну формалізовану модель знань провізора на основі понятійної структури предметної області для адаптивних комп’ютерних систем навчання, а також її інформаційна та методична підтримка у вигляді баз даних та баз знань. Розроблені алгоритми адаптації траєкторії навчання на основі аналізу поточної та еталонної моделі знань провізора. На підставі означеного вище розроблено інструментальну систему для проектування, генерації та супроводу дистанційних навчальних курсів RATOS, яка виступає засобом інтеграції навчальних, інформаційних, технічних ресурсів формування та створення єдиного освітнього простору університету. Комплексне використання запропонованих технологій і рекомендацій дозволило створити обласну та регіональну мережу центрів дистанційної освіти і забезпечити якісне навчання провізорів. Thesis for the Doctor’s scientific degree in Pharmacy on speciality 15.00.01 – Drug technology, pharmacy organization and forensic pharmacy. P. L. Shupik National Medical Academy of Post-Graduate Education, Kiev, 2010. The dissertation deals with worked out methodology of introduction and use of distributed adaptive systems of remote training on basis of Information and Communications Technology in the system of pharmacists postgraduate education, organizational principles of system building of multilevel structure of information and education complex of institute of higher medical (pharmaceutical) education. Technology of pharmaceutical knowledge formalization on the basis of methods of system analysis and object-oriented approach is theoretically grounded that allows to build four-level model of knowledge representation of training course as nonuniform semantic network. Original formalized model of pharmacist’s knowledge on the basis of conceptual structure of subject field for adaptive computer training systems was proposed as well as its information and methodical support in the form of databases and knowledge bases. Adaptation algorithms of training trajectory on the base of analysis of current and reference model of pharmacist’s knowledge were worked out. Tool system for design, generation and maintenance of remote training courses RATOS was worked out which is the instrument of integration of training, information, technical resources for formation and creation of University integrated educational space. Complex application of proposed technologies and recommendations let to create regional net of distance education centers and provide qualitative training of pharmacists.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5529
Располагается в коллекциях:15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
ryzhov.pdf797,17 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь