DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра управління і економіки фармації та фармацевтичної технології >
Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ФПО) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5710

Название: Мікроскопічні дослідження подорожника великого та подорожника середнього при ідентифікації лікарської рослинної сировини
Другие названия: Microscopic research on Plantago major L. and Plantago media L. in identification of medicinal plant-based raw material
Авторы: Хортецька, Тая Володимирівна
Смойловська, Галина Павлівна
Khortetska, T. V.
Smoilovska, G. P.
Ключевые слова: подорожник великий
подорожник середній
мікроскопія
Plantago major L.
Plantago media L.
microscopy
Issue Date: 2017
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Хортецька Т. В. Мікроскопічні дослідження подорожника великого та подорожника середнього при ідентифікації лікарської рослинної сировини / Т. В. Хортецька, Г. П. Смойловська // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. - 2017. – Т. 10, № 1. - С. 54-59.
Аннотация: Рослинну сировину видів роду Plantago L. широко використовують у медицині багатьох країн світу як протизапальний, ранозагоювальний і противиразковий засоби. Фармакологічна активність рослини зумовлена вмістом полісахаридів, аукубіну, флавоноїдів, гідроксикоричних кислот, вітаміну К1, амінокислот тощо. В Україні росте майже 18 видів родини Plantaginaceae Juss., з них фармакопейними є подорожник великий і подорожник ланцетний. Філогенетично близький до подорожника великого подорожник середній має велику рослинну базу, подібний склад і вміст біологічно активних речовин, але не застосовується в Україні. Тому актуальним є здійснення порівняльного мікроскопічного дослідження двох видів подорожника, виявлення їхніх діагностичних ознак для дальшого впровадження подорожника середнього до практики сучасної медицини. Мета роботи – визначення загальних і відмінних діагностичних мікроскопічних ознак рослинної сировини подорожника великого та п. середнього при ідентифікації рослинної сировини. Матеріали та методи. Для здійснення мікроскопічного дослідження використовували листя рослин Plantago media L., P. major L., що зібране в період цвітіння рослин на території України. Свіжу рослинну сировину фіксували в суміші: гліцерин, етиловий спирт 96 % і вода очищена (1:1:1). Дослідження проведене з використанням розчину хлоралгідрату згідно з методикою Державної Фармакопеї України. Результати. Під час мікроскопічних досліджень лікарської рослинної сировини, звертали увагу на структуру жилок і клітин епідермісу, присутність, кількість, тип продихів, характеристику волосків і залозок, тип листової пластинки. Висновки. Загальними діагностичними мікроскопічними ознаками подорожника великого та подорожника середнього є листова пластинка ізолатерального типу будови. Жилки обох видів оточені крохмаленосною ендодермою у вигляді великих овальних клітин. Для рослин характерний близький тип будови клітин нижньої епідерми листя, наявність простих і залозистих волосків. Виконуючи мікроскопію, виявили відмінності в анатомічній будові жилок і продихів досліджених видів Plantaginaceae Juss. Також під час мікроскопічного дослідження подорожника середнього спостерігали наявність простих сосочкоподібних волосків. Мікроскопічні ознаки, що одержали під час дослідження, дають можливість надійно ідентифікувати рослинну сировину морфологічно близьких видів роду подорожник Plantago major L. і Plantago media L. Plant-based raw materials of generic species Plantago L. are widely used in world medicine as anti-inflammatory, vulnerary and anti-ulcerous agents. Pharmacologic efficiency is accounted by polysaccharides, aucubin, flavonoids, hydrocinnamic acids, vitamin A, amino-acids, etc. which are presented in the plant. Approximately 18 species of family Plantaginaceae Juss are grown up in Ukraine. But only Plantago major and Plantago lanceolate are officially recognized. Plantago media is near phylogenically to Plantago major, it has large plant base, similar composition and biologically active substances, but it isn’t used in Ukraine. Thus, comparative microscopic researches for two species of Plantago, revealing their diagnostic capacities for further practical using Plantago media in medicine are actual and topical. The aim of our research was to determine general and specific diagnostic microscopic signs in plant-based raw material of Plantago major L. and Plantago media L. Material and methods. Within microscopic study we have used leaves of Plantago major L. and Plantago media L. plants, picked during flowering in Ukraine. Fresh plant raw material has been fixed in mixture: glycerin, ethyl alcohol 96 %, purified water (1:1:1). The research has been done with using chloral hydrate according to methods recommended by State Pharmacopeia of Ukraine. Results and discussion. While carrying out microscopic studies of plant raw material we turned our attention on structure of veins and cells in epidermis, availability, number and type of stoma, features for filaments and glandules, type of leaf lamina. Conclusions. Isolateral type in structure of leaf lamina is the common microscopic diagnostic feature for both Plantago major L. and Plantago media L. The veins of both types are encircled by gross oval cells with starch inclusions. Related structure in lower epidermis of leaves, simple and glandulous filament are specific for both plants. Distinctions in anatomic structure of veins and stoma of studied species of Plantaginaceae Juss have been defined within microscopy. Presence of simple papilliform filament in Plantago media L. has been observed within microscopic study as well. Microscopic features obtained within our research allow to identify accurately plant raw material from morphologically related generic species Plantago major L. and Plantago media L.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/5710
Appears in Collections:Наукові праці. (УЕФ та фарм. технології ФПО)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ap_1701_54-59.pdf1,72 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback