DSpace О системе DSpace
 

IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМУ >
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики/Current issues in pharmacy and medicine: science and practice >
2017. AP >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/6086

Название: Вплив лікування лімфоми Ходжкіна на якість життя пацієнтів: результати 3-річного проспективного дослідження
Другие названия: Влияние лечения лимфомы Ходжкина на качество жизни пациентов: результаты 3-летнего проспективного исследования
Quality of life among patients after Hodgkin lymphoma treatment: a 3-year prospective study
Авторы: Самура, Борис Борисович
Самура, Б. Б
Samura, B. B
Ключевые слова: якість життя
лімфома Ходжкіна
прогноз
качество жизни
лимфома Ходжкина
quality of life
Hodgkin lymphoma
prognosis
Дата публикации: 2017
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Самура Б. Б. Вплив лікування лімфоми Ходжкіна на якість життя пацієнтів: результати 3-річного проспективного дослідження / Б. Б. Самура // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. - 2017. – Т. 10, № 2. - С. 196-200. – doi: 10.14739/2409-2932.2017.2.103774
Аннотация: Мета роботи – вивчення якості життя пацієнтів після лікування лімфоми Ходжкіна для оцінювання демографічних, клінічних, психосоціальних факторів ризику несприятливого прогнозу залежно від виникнення кардіоваскулярних подій. Матеріали та методи. Популяційна вибірка становила 38 пацієнтів після лікування лімфоми Ходжкіна. Усі пацієнти отримали опитувальники, з них 35 (92,1 % від всіх респондентів) відповіли на питання та були включені в дослідження. Клінічні візити здійснювали кожен місяць протягом трьох років після включення в дослідження, під час яких фіксували кардіоваскулярні події. Результати. За період спостереження у 8 пацієнтів виявили прогресію лімфоми Ходжкіна. Три особи вибули з дослідження через відсутність на черговому візиті. 24 пацієнти, які залишились у дослідженні, включили в дальший аналіз. З них у 12 (50 %) хворих зафіксували 34 кардіоваскулярні події: 2 смерті з кардіоваскулярної причини, 16 кардіальних аритмій, 6 кардіальних ішемічних подій, 1 інсульт, 4 випадки виникнення хронічної серцевої недостатності, 5 госпіталізацій, що пов’язані з кардіова¬скулярними причинами. Зафіксовано 3 смерті, які не пов’язані з серцево-судинною патологією. Значно нижчі бали фізичного функціювання мали пацієнти з кардіоваскулярними подіями після лікування антрациклінами у високій кумулятивній дозі, опромінення середостіння. Статистично відрізнялись групи за шкалою життєздатності (р < 0,001), переважно зниження жит¬тєздатності виявляли в пацієнтів із III–IV стадіями захворювання після опромінення середостіння. Після курсів другої лінії (MINE) пацієнти відзначали порушення фізичного функціювання (р < 0,001), що впливало на нормальну життєдіяльність, включаючи роботу вдома протягом останнього місяця. Групи дуже відрізнялись за шкалою психологічного здоров’я (р < 0,001), психологічного компонента здоров’я (р = 0,03), що пов’язано зі стадією захворювання, дозою опромінення. Висновки. У пацієнтів після лікування лімфоми Ходжкіна протягом трьох років після хіміотерапії якість життя відрізняється залежно від перенесених курсів лікування, виникнення кардіоваскулярних подій. Цель работы – изучение качества жизни пациентов после лечения лимфомы Ходжкина для оценки демографических, клини¬ческих, психосоциальных факторов риска неблагоприятного прогноза в зависимости от возникновения кардиоваскулярных событий. Материалы и методы. Популяционная выборка состояла из 38 пациентов после лечения лимфомы Ходжкина. Все пациенты получили опросники, из них 35 (92,1 % от всех респондентов) ответили на вопросы и были включены в исследование. Кли¬нические визиты осуществляли каждый месяц на протяжении трёх лет после включения в исследование, во время которых фиксировали кардиоваскулярные события. Результаты. За период наблюдения у 8 пациентов выявили прогрессию лимфомы Ходжкина, 3 человека выбыли из исследо¬вания в связи с отсутствием на очередном визите. Оставшиеся в исследовании 24 пациента включены в дальнейший анализ. Из них у 12 (50 %) человек зафиксировано 34 кардиоваскулярных события: 2 смерти вследствие кардиоваскулярной причины, 16 кардиальных аритмий, 6 кардиальных ишемических событий, 1 инсульт, 4 случая возникновения хронической сердечной недостаточности, 5 госпитализаций, связанных с кардиоваскулярными причинами. У 3 была зафиксирована смерть, не свя¬занная с сердечно-сосудистой патологией. Существенно более низкие баллы физического функционирования имели пациенты с кардиоваскулярными событиями после лечения антрациклинами в высокой кумулятивной дозе, облучения средостения. Статистически значимо отличались группы по шкале жизнеспособности (р < 0,001), преимущественно снижение жизнеспособ¬ности выявляли у пациентов с III–IV стадиями заболевания после облучения средостения. После курсов второй линии (MINE) пациенты отмечали нарушение физического функционирования (р < 0,001), что влияло на нормальную жизнедеятельность, включая работу дома на протяжении последнего месяца. Существенно различались группы по шкале психического здоровья (р < 0,001), психологического компонента здоровья (р = 0,03), что было связано со стадией заболевания, дозой лучевой терапии. Выводы. У пациентов после лечения лимфомы Ходжкина после химиотерапии качество жизни отличается в зависимости от перенесённых курсов лечения, возникновения кардиоваскулярных событий на протяжении трёх лет. Aim. Little is known about change in quality of life among Hodgkin lymphoma survivors. We examined quality of life to assess demographic, psychosocial, and clinical risk factors for poor outcomes depending on appearance of cardiovascular events among long-term survivors of Hodgkin lymphoma. The purpose of the study was to investigate the quality of life among patients after Hodgkin lymphoma treatment to estimate demographic, clinical, psychosocial risk factors of unfavorable prognosis depending on the occurrence of cardiovascular events. Materials and methods. Population sample was 38 patients after Hodgkin lymphoma treatment. All patients received the interviewer, 35 patients (92.1 % of all respondents) answered the questions and were included to the study. Clinical visits have been conducted each month for 3 years after enrollment, during which cardiovascular events have been recorded. Results. During observation period progression of Hodgkin lymphoma was proved in 8 patients, 3 persons were excluded for poor follow-up. Thirty four cumulative clinical events occurred in 12 patients (50 %) within the follow-up, with their distribution being as follows: 2 cardiovascular deaths, 16 cardiac arrhythmias, 6 cardiac ischemic events, 1 stroke, 4 chronic heart failures and 5 hospital admissions for cardiovascular reasons. 3 deaths were not related with cardiovascular pathology or cardiovascular reasons. 3 deaths were not related with cardiovascular pathology. Patients who had cardiovascular events reported significantly worse physical functioning after anthracyclines with cumulative dose ≥326 mg/m2, after mediastinal radiotherapy. There were significant lower level of vitality in patients with cardiovascular events (p < 0.001), in patients with advanced stages and mediastinal radiotherapy. After second-line treatment (MINE) patients had much worse physical functioning (p < 0.001) that was associated with quality of life outcomes. There were significant differences in mental health, (р < 0.001), role-psychological (р = 0.03) scales. The lower level of mental health was associated with disease stages, doses of radiotherapy. Conclusion: The general health perceptions and vitality levels of Hodgkin lymphoma survivors depends on passed courses of chemotherapy, appearance of cardiovascular events during 3 years.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/6086
Располагается в коллекциях:Наукові праці. (ВХ-3)
2017. AP

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
14.pdf374,73 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь