DSpace О системе DSpace
 

IRZSMU >
Наукова періодика ЗДМУ >
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики/Current issues in pharmacy and medicine: science and practice >
2017. AP >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/6088

Название: Вивчення цінової кон’юнктури вітчизняного ринку антиагрегантів
Другие названия: Изучение ценовой конъюнктуры отечественного рынка антиагрегантов
The study of price situation on the domestic antiplatelet market
Авторы: Редькіна, Євгенія Анатоліївна
Ткаченко, Наталя Олександрівна
Гладишев, Вiталiй Валентинович
Пухальська, Iрина Олександрiвна
Редькина, Е. А.
Ткаченко, Н. А.
Гладышев, В. В.
Пухальская, И. А.
Redkina, Ye. A.
Tkachenko, N. A.
Gladyshev, V. V.
Pukhalskaya, I. A.
Ключевые слова: фармацевтичний ринок
антиагреганти
цінова кон’юнктура
фармацевтический рынок
антиагреганты
ценовая конъюнктура
marketing
antiplatelet drugs
prices
Дата публикации: 2017
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Редькіна Є. А. Вивчення цінової кон’юнктури вітчизняного ринку антиагрегантів / Є. А. Редькіна, Н. О. Ткаченко, В. В. Гладишев, І. О. Пухальська // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. - 2017. – Т. 10, № 2. - С. 207-213. - doi: 10.14739/2409-2932.2017.2.103779
Аннотация: Комплексна терапія серцево-судинних захворювань (ССЗ) та їхня профілактика включає застосування лікарських засобів групи антиагрегантів. З огляду на те, що здебільшого хворі на ССЗ потребують приймання антиагрегантів протягом тривалого часу, важливого значення набуває соціально-економічна доступність препаратів антиагрегантної дії та безпосередньо ціна препарату. Вивчення цінової кон’юнктури ринку лікарських засобів (ЛЗ) закладається в основу всіх державних програм щодо регулювання цін на ЛЗ та є визначальним під час вибору своєї цінової політики фармацевтичними виробниками та контрагентами. Мета роботи – вивчення цінових характеристик антиагрегантів, що представлені на вітчизняному оптовому фармацевтичному ринку, а також аналіз їхньої доступності для споживачів Запорізької області. Матеріали та методи. Під час дослідження використали логічний, моніторингу та статистичний методи. Проаналізували прайс-листи щотижневика «Аптека» (вересень 2015 – вересень 2016 рр.) Об’єктами дослідження стали оптові та роздрібні ціни на препарати антиагрегантної дії. Аналіз здійснили на підставі прайс-листів відомих оптових компаній. Комплексная терапия сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и их профилактика включает применение лекарственных средств группы антиагрегантов. Учитывая то, что в большинстве случаев больные ССЗ требуют приёма антиагрегантов в течение дли¬тельного времени, важное значение приобретает социально-экономическая доступность препаратов антиагрегантного действия и непосредственно цена препарата. Изучение ценовой конъюнктуры рынка лекарственных средств (ЛС) закладывается в основу всех государственных программ по регулированию цен на ЛС и является определяющим при выборе своей ценовой политики фармацевтическими производителями и контрагентами. Цель работы – изучение ценовых характеристик антиагрегантов, представленных на отечественном оптовом фармацевтическом рынке, а также анализ их доступности для потребителей Запорожской области. Материалы и методы. В ходе исследования были использованы логический, мониторинга и статистический методы. Проанали¬зированы прайс-листы еженедельника «Аптека» за сентябрь 2015 – сентябрь 2016 гг. Объектами исследования были оптовые и розничные цены на препараты антиагрегантного действия. Анализ проводился на основе прайс-листов известных оптовых компаний. Complex therapy of cardiovascular diseases and their prophylaxis include antiplatelet administration. Considering that in most cases patients with cardiovascular diseases need antiplatelet administration during long time, social and economic availability of antiplatelet and the price of medicine directly acquire an important significance. The study of price situation on the pharmaceutical market is based on all state programs of drug price control and is determinative parameter for pricing policy choice by the pharmaceutical manufacturers and counteragents. The aim of this work is the study of antiplatelet price on the domestic wholesale pharmaceutical market and also analysis of their availability for the consumers of Zaporizhzhia region. Materials and methods. During the investigation logical, statistic methods and monitoring were used. Price lists of weekly “Apteka” for September 2015 – September 2016 were analyzed. Objects of investigation were wholesale and consumer prices of antiplatelets. Analysis was carried out on the base of well-known wholesale companies’ price lists.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/6088
Располагается в коллекциях:Наукові праці. (Технологія ліків)
Наукові праці. (УЕФ)
Наукові праці. (Клінічна фармація ФПО)
2017. AP

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
16.pdf383,57 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь