DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра дитячої хірургії та анестезіології >
Наукові праці. (Дитяча хірургія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/6450

Название: Особливості лікування гемангіом складної локалізації у дітей раннього віку
Другие названия: Treatment peculiarities of complicated due to its localization infantile hemangiomas
Опыт лечения гемангиом сложной локализации
Авторы: Спахі, Олег Володимирович
Пахольчук, Олексій Петрович
Кокоркін, Олексій Дмитрович
Марієв, Геннадій Сергійович
Spakhi, O. V.
Pakholchuk, O. P.
Kokorkin, O. D.
Mariev, G. S.
Спахи, О. В.
Пахольчук, А. П.
Кокоркин, А. Д.
Мариев, Г. С.
Ключевые слова: гемангіома
пропранолол
лікування
діти
hemangiomas
propranolo
treatment
children
гемангиома
пропранолол
лечение
дети
Issue Date: 2017
Библиографическое описание: Особливості лікування гемангіом складної локалізації у дітей раннього віку / О. В. Спахі, О. П. Пахольчук, О. Д. Кокоркін, Г. С. Марієв // Хірургія дитячого віку. - 2017. - № 1. - С. 49-51.
Аннотация: У період 2012–2016 рр. у клініці дитячої хірургії м. Запоріжжя спостерігали 329 дітей з гемангіомами різноманітної локалізації. Застосовувались наступні методики лікування: кріодеструкція (33%), склерозуюча терапія (26%), оперативне втручання (30%), терапія пропранололом (11%). У 37 дітей з великими та проблемними гемангіомами лицьової ділянки та промежини виконано лікування пропранололом. У дітей, лікування яких розпочато в проліферативній фазі розвитку гемангіоми, ефект розвивається раніше та він є виразнішим, ніж у фазі стабілізації. Лікування великих гемангіом та гемангіом з високою проліферативною активністю, які локалізуються в проблемних зонах, рекомендовано починати з пропранололу. Інші методи можуть бути застосовані як один з етапів комплексного лікування. We observed 329 children with hemangiomas of various localization in pediatric surgery clinic of Zaporozhye during 2012–2016. We used the following methods of treatment: cryotherapy (33 %), sclerotherapy (26 %), surgery (30 %), propranolol therapy (11 %). 37 children with extensive and problematic hemangiomas of facial and perineal areas were treated with propranolol. In children, whose treatment started in the proliferative phase of hemangiomas, the effect occured earlier and was more pronounced than in children with treatment onset in the stabilization phase. It is recommended to start treatment of extensive hemangiomas and hemangiomas with high proliferative activity and complicated localization with propranolol. Other methods can be used as one of the stages of complex treatment. В период 2012–2016 гг. в клинике деткой хирургии г. Запорожье наблюдали 329 детей с гемангиомами различной локализации. Применялись следующие методики лечения: криодеструкция (33%), склерозирующая терапия (26%), оперативное вмешательство (30%), терапия пропранололом (11%). У 37 детей с обширными и проблемными гемангиомами лицевой области и промежности проведено лечение пропранололом. У детей, взятых на лечение в пролиферативной фазе развития гемангиомы, эффект наступает раньше и он более выражен, чем в фазе стабилизации. Лечение обширных гемангиом и гемангиом в проблемных зонах с высокой пролиферативной активностью рекомендуется начинать с пропранолола. Другие методы могут применяться как один из этапов комплексного лечения.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/6450
Appears in Collections:Наукові праці. (Дитяча хірургія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2017_01_49-51.pdf352,21 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback