DSpace О системе DSpace
 

IRZSMU >
Автореферати та дисертації >
14.01.11 - Кардіологія >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7478

Название: Оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби серця, коморбідної з гіпотиреозом, на підставі визначення клініко-патогенетичної ролі нейрогуморальних та імунозапальних порушень
Другие названия: The optimization of diagnostics and treatment of coronary heart disease, comorbid with hypothyroidism, on the basis of detection of clinical and pathogenetic role of neurohumoral and immunoinflammatory disorders
Авторы: Олійник, Тетяна Вікторівна
Oliynyk, T. V.
Ключевые слова: ішемічна хвороба серця
гіпотиреоз
кардіальне ремоделювання
вегетативні зміни
імунозапальні порушення
ендотеліальна дисфункція
кверцетин
ишемическая болезнь сердца
гипотиреоз
кардиальное ремоделирование
вегетативные изменения
иммуновоспалительные нарушения
эндотелиальная дисфункция
кверцетин
coronary heart disease
hypothyroidism
cardiac remodeling
autonomic changes
immunoinflammatory disorders
endothelial dysfunction
quercetin
Дата публикации: 2017
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Олійник, Тетяна Вікторівна. Оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби серця, коморбідної з гіпотиреозом, на підставі визначення клініко-патогенетичної ролі нейрогуморальних та імунозапальних порушень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 - Внутрішні хвороби / Т. В. Олійник ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2017. - 24 с.
Аннотация: Дисертація присвячена удосконаленню підходів до діагностики та лікування ішемічної хвороби серця (ІХС), коморбідної з гіпотиреозом, на підставі визначення клініко-патогенетичної ролі нейрогуморальних та імунозапальних порушень. Встановлено, що у хворих на ІХС, коморбідну з гіпотиреозом, має місце вірогідно більша вираженість ішемічних і вегетативних змін міокарда, проявів його електричної нестабільності і кардіального ремоделювання на тлі інтенсифікації процесів системного запалення та ендотеліальної дисфункції. На підставі кореляційного і регресійного аналізів побудовано когнітивну модель взаємозв’язків маркерів системного запалення та ендотеліальної дисфункції з індикаторами кардіального ремоделювання, ектопічної активності серця, ішемічними і вегетативними порушеннями залежно від функціонального стану щитоподібної залози, де рівень Т4 вільного виступив зв’язуючою ланкою. Доведено, що застосування кверцетину на тлі базисної терапії у хворих на ІХС і гіпотиреоз супроводжується вірогідним зниженням індексу жорсткості міокарда, покращенням показників діастолічної функції лівого шлуночка, зменшенням вираженості ішемії міокарда та аритмічних ускладнень, зниженням активності системного запалення і проявів ендотеліальної дисфункції. The thesis is devoted to the improvement of approaches to diagnosing and treatment of coronary heart disease comorbid with hypothyroidism based on the detection of clinical and pathogenetic role of neurohumoral and immunoinflammatory disorders. It has been found out, that coronary heart disease in patients with comorbid hypothyroidism occurs with significantly greater severity of ischemic and vegetative changes, the manifestations of its electrical instability and cardiac remodeling accompanied with intensification of systemic inflammation and endothelial dysfunction against the background. On the basis of correlation and regression analysis the cognitive model of relationships between markers of systemic inflammation and endothelial dysfunction and indicators of cardiac remodeling, ectopic activity of the heart, coronary and autonomic disorders, depending on thyroid function, where the FT4 acts as a connecting link was built. It was proved that the use of quercetin against the background of standard treatment in patients with coronary heart disease and hypothyroidism is accompanied by a reliable decrease in myocardial stiffness and improvement of left ventricular diastolic function, decrease of the severity of myocardial ischemia and arrhythmic complications, decreased activity of systemic inflammation and endothelial dysfunction.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7478
Располагается в коллекциях:14.01.11 - Кардіологія

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
17otvodl_A.pdf531,86 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь