DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра нормальної фізіології >
Навчальні матеріали та презентації. (Нормальна фізіологія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8188

Название: Загальна фізіологія. Фізіологія нервової та гуморальної систем регуляції функцій організму. Сенсорні функції організму. Інтеграційні функції ЦНС : практикум з курсу фізіології
Авторы: Кущ, Оксана Георгіївна
Морозова, Оксана Валентинівна
Омельянчик, Володимир Миколайович
Бессараб, Георгій Ігнатович
Степанова, Надія Володимирівна
Сухомлінова, Ірина Євгенівна
Тихоновська, Марина Анатоліївна
Жернова, Наталія Петрівна
Кучковський, Олег Миколайович
Путілін, Денис Анатолійович
Прозорова, Тетяна Михайлівна
Чернова, Юлія Володимирівна
Шведова, Тетяна Анатоліївна
Аравіцький, Євген Олегович
Бурега, Ігор Юрійович
Крашевський, Артем Володимирович
Романова, Катерина Борисівна
Піртя, Галина Віталіївна
Issue Date: 2018
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Загальна фізіологія. Фізіологія нервової та гуморальної систем регуляції функцій організму. Сенсорні функції організму. Інтеграційні функції ЦНС : практикум з курсу фізіології: для студентів 2 курсу медичних факультетів спеціальності «Медицина», «Педіатрія», які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (МК) / О. Г. Кущ, О. В. Морозова, В. М. Омельянчик [та ін.]. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2018 – 107 с.
Аннотация: Практикум складено відповідно до типової програми з фізіології для вищих медичних навчальних закладів України ІІІ та ІV рівнів акредитації для спеціальності «Медицина» 7.12010001, напряму підготовки 222 «Медицина» затвердженої МОЗ України в 2015 р., яка складена у відповідності з наступними нормативними документами: навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-модульної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 19.10.2009 №749 та змінами до навчального плану, затвердженими МОЗ України (лист №08.01-47/8986 від 24.03.2015), інструкцією щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України 15.04.2014., примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар», затвердженого 26.07.2016 р. Практикум побудований на базових темах, темах занять, які входять до розділу 1 і орієнтований на вивчення курсу нормальної фізіології продовж ІІІ (осіннього) семестру 2-го року навчання. Практикум призначений для використання при проведенні практичних занять студентами медичних університетів, що навчаються за спеціальності «Медицина» і вивчають нормальну фізіологію за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Це дозволить оптимізувати якість підготовки до занять та здачі тематичних блоків для присвоєння залікових кредитів.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8188
Appears in Collections:Навчальні матеріали та презентації. (Нормальна фізіологія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
МК Фізіологія людини. Практикум. 1.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback