DSpace О системе DSpace
 

IRZSMU >
Центр підготовки іноземних громадян >
Наукові праці. (ЦПІГ) >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8552

Название: Мультимедійні презентації при навчанні аудіюванню лекцій за фахом на довузівському етапі
Авторы: Манаева, Галина Сергіївна
Гринь, Юлія Валеріївна
Manaeva, G. S.
Grin, Yu. V.
Ключевые слова: навчальна лекція
інноваційні технології
мультимедіа
презентації
методика
українська мова як іноземна
фахова мова
довузівський етап навчання
educational lecture
innovative technologies
multimedia
presentations
methodic
Ukrainian as a foreign language
the language of specialty
pre-university stage of education
Дата публикации: 2018
Издатель: Навчально-науковий інститут педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
Библиографическое описание: Манаева Г. С. Мультимедійні презентації при навчанні аудіюванню лекцій за фахом на довузівському етапі / Г. С. Манаева, Ю. В. Гринь // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Вип. 51. - Київ-Вінниця: Планер, 2018. – С. 298-302.
Аннотация: У статті розглядаються методичні засади використання мультимедійних презентацій при навчанні аудіюванню фахових лекцій студентів-іноземців довузівського етапу навчання. Навчальна лекція є однією з провідних форм організації навчального процесу та презентації нової інформації на основних факультетах ВНЗ. Усвідомлене сприйняття іноземного мовлення на слух, визначення та запис головної інформації, а також її подальше продукування є надзвичайно складним для студентів-іноземців. Задача викладачів довузівського етапу навчання – допомогти студентам оволодіти вище зазначеними уміннями та навичками, підготувати їх до прослуховування лекцій за фахом. На основних факультетах більшість лекцій мають синкретичний характер: розповідь викладача супроводжується мультимедійною презентацію. Таким чином, поєднується зорове та слухове сприйняття, що, безумовно, сприяє кращому розумінню та засвоєнню навчального матеріалу. З метою підготовки студентів до такого формату лекцій було створено супровідний курс мультимедійних презентацій до навчальних та залікових лекцій. Опис даного курсу покладено в основу статті. Загалом описуваний курс складається з 12 мультимедійних презентацій, створених у програмі Microsoft PowerPoint. Мультимедійні презентації до всіх лекцій витримані в одному форматі та мають єдині принципи оформлення та компонування навчального матеріалу. Використання мультимедійного супроводу дозволяє візуалізувати складні медико-біологічні поняття, наглядно продемонструвати процеси та явища, про які йдеться у лекції. The article deals with methodical bases of using multimedia presentations during the listening of specialty lectures by foreign students at the pre-university stage of education. Educational lecture is one of the principal forms of organization of an educational process and introducing new information at the main faculties of a higher educational institution. Conscious perception of a foreign speech aurally, definition and recording of the main information and its further production are incredibly complicated for foreign students. Techer’s task at the pre-university stage of education is to help students to master skills and abilities mentioned above, to prepare them for listening of specialty lectures. At the main faculties, lectures have a syncretic character: teacher’s narration is supported by multimedia presentation. Therefore, visual and aural perception are combined, which undoubtedly leads to better understanding and memorizing of educational material. To prepare students for such format of lectures, it was created an accompanying multimedia presentations course for educational and test lectures. The description of the present course formed the basis of the article. Generally the described course consists of 12 multimedia presentations, created in Microsoft PowerPoint program. Multimedia presentations were made in one format and have common principles of design and configuration of educational materials. Using of multimedia support allows to visualize complicated medical and biological notions, graphically demonstrate processes and phenomena, which are depicted in the article.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/8552
ISSN: 2412-1142
Располагается в коллекциях:Наукові праці. (ЦПІГ)

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Збірник Методика-pages-298-302.pdf4,19 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
View Statistics

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь