DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9272

Название: Додаткові ехокардіографічні критерії для визначення типів геометрії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію
Авторы: Богун, А. О.
Новіков, Є. В.
Лисенко, В. А.
Ключевые слова: тези доповідей
Issue Date: 2018
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Богун, А. О. Додаткові ехокардіографічні критерії для визначення типів геометрії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію / А. О. Богун, Є. В. Новіков, В. А. Лисенко // Актуальні питання сучасної медицини і фармації : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (до 50-річчя заснування ЗДМУ), 18-25 квітня 2018 р., 30 травня 2018 р. – Запоріжжя, 2018. – С. 37.
Аннотация: Однією із ранніх ознак розвитку артеріальної гіпертензії є збільшення маси міокарду лівого шлуночка зі зміною його геометрії. Коректна трактовка даних ехокардіографії впливає на встановлення клінічного діагнозу та визначення тактики лікування. Мета. Порівняти значення маси міокарда лівого шлуночка при вимірюванні за формулою Penn Convention та ASE; знайти універсальні критерії для визначення типу геометрії лівого шлуночка. Матеріал та методи. В дослідження залучено 100 хворих на гіпертонічну хворобу І–ІІ ступеня, І–ІІ стадії. Ехокардіографія виконувалась на апараті Esaote MyLab Seven згідно з загальноприйнятими рекомендаціями. Всі хворі були розподілені за типами геометрії лівого шлуночка на 4 групи: нормальна геометрія, концентричне ремоделювання, ексцентрична гіпертрофія та концентрична гіпертрофія. Показниками нормальної геометрії були індекс маси міокарда менше 115 г/м2 для чоловіків і 95 г/м2 для жінок, відносна товщина стінок менша за 0,42 ум.од. Статистичне опрацювання матеріалу здійснювали з застосуванням пакета програм STATISTICA 6.0 («Statsoft», США) та Analyse-it for Microsoft Excel 4.80.1 (Analyse-it Software, Ltd.). Були використані t-критерій Стьюдента, критерії Манна–Уітні, Краскала–Уолліса, χ2. Критичні значення кількісних показників визначали за допомогою ROC-аналізу. Всі статистичні тести були двобічними, значущим вважали рівень р < 0,05.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9272
Appears in Collections:Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Page-37-Богун.pdf193,93 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback