DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра нормальної фізіології >
Навчальні матеріали та презентації. (Нормальна фізіологія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9398

Название: Практикум з курсу фізіології. Модуль 1
Авторы: Кущ, Оксана Георгіївна
Морозова, Оксана Валентинівна
Бессараб, Георгій Ігнатович
Омельянчик, Володимир Миколайович
Степанова, Надія Володимирівна
Сухомлінова, Ірина Євгенівна
Тихоновська, Марина Анатоліївна
Жернова, Наталія Петрівна
Путілін, Денис Анатолійович
Прозорова, Тетяна Михайлівна
Шведова, Тетяна Анатоліївна
Бурега, Ігор Юрійович
Крашевський, Артем Володимирович
Піртя, Галина Віталіївна
Issue Date: 2017
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Практикум з курсу фізіології. Модуль 1: для студентів 2 курсу І мед. ф-ту спец. "Лікувальна справа", які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (МК) / О. Г. Кущ, О. В. Морозова, Г. І. Бессараб, В. М. Омельянчик, Н. В. Степанова, І. Є. Сухомлінова, М. А. Тихоновська, Н. П. Жернова, Д. А. Путілін, Т. М. Прозорова, Т. А. Шведова, І. Ю. Бурега, А. В. Крашевський, Г. В. Піртя. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2017. – 107 с.
Аннотация: Практикум складено відповідно до типової програми з фізіології для вищих медичних навчальних закладів України ІІІ та ІV рівнів акредитації для спеціальності «Лікувальна справа» 7.12010001, напряму підготовки 222 «Медицина» затвердженої МОЗ України в 2015 р., яка складена у відповідності з наступними нормативними документами: навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-модульної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 19.10.2009 №749 та змінами до навчального плану, затвердженими МОЗ України (лист №08.01-47/8986 від 24.03.2015), інструкцією щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України 15.04.2014., примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 222 «Медицина» кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар», затвердженого 26.07.2016 р. Практикум побудований на змістових (тематичних) модулях, темах занять, які входять до модуля №1 і орієнтований на вивчення курсу нормальної фізіології продовж ІІІ (осіннього) семестру 2-го року навчання. Практикум призначений для використання при проведенні практичних занять студентами медичних університетів, що навчаються за спеціальності «Лікувальна справа» і вивчають нормальну фізіологію за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Це дозволить оптимізувати якість підготовки до занять та здачі тематичних модульних блоків для присвоєння залікових кредитів.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9398
Appears in Collections:Навчальні матеріали та презентації. (Нормальна фізіологія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Пр №2-2 МК Фізіологія людини. Практ. М 1.pdf1 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback