DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармакології та медичної рецептури з курсом нормальної фізіології >
Навчальні матеріали та презентації. (Фармакологія та МР) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9496

Название: Нормальна фізіологія. Практикум. Модуль 2
Авторы: Кущ, Оксана Георгіївна
Морозова, Оксана Валентинівна
Бессараб, Георгій Ігнатович
Омельянчик, Володимир Миколайович
Степанова, Надія Володимирівна
Сухомлінова, Ірина Євгенівна
Тихоновська, Марина Анатоліївна
Жернова, Наталія Петрівна
Бурега, Ігор Юрійович
Путілін, Денис Анатолійович
Прозорова, Тетяна Михайлівна
Шведова, Тетяна Анатоліївна
Чернова, Ю. В.
Крашевський, Артем Володимирович
Романова, Катерина Борисівна
Піртя, Галина Віталіївна
Issue Date: 2018
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Нормальна фізіологія. Практикум. Модуль 2 : для студентів 2 курсу мед. ф-тів спец. "Лікувальна справа", які попередньо здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (МК) / О. Г. Кущ, О. В. Морозова, Г. І. Бессараб, В. М. Омельянчик, Н. В. Степанова, І. Є. Сухомлінова, М. А. Тихоновська, Н. П. Жернова, І. Ю. Бурега, Д. А. Путілін, Т. М. Прозорова, Т. А. Шведова, Ю. В. Чернова, А. В. Крашевський, К. Б. Романова, Г. В. Піртя. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2018. – 143 с.
Аннотация: Практикум складено відповідно до типової програми з фізіології для вищих медичних навчальних закладів України ІІІ та ІV рівнів акредитації для спеціальності "Лікувальна справа" 7.12010001, напряму підготовки 222 "Медицина" затвердженої МОЗ України в 2015 р., яка складена у відповідності з наступними нормативними документами: навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-модульної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 19.10.2009 №749 та змінами до навчального плану, затвердженими МОЗ України (лист №08.01-47/8986 від 24.03.2015), інструкцією щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України 15.04.2014., примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 "Охорона здоров’я" у вищих навчальних закладах МОЗ України за спеціальністю 222 "Медицина" кваліфікації освітньої "Магістр медицини", кваліфікації професійної "Лікар", затвердженого 26.07.2016 р. Практикум побудований на змістових (тематичних) модулях, темах занять, які входять до модуля №1 і орієнтований на вивчення курсу нормальної фізіології продовж ІІІ (осіннього) семестру 2-го року навчання. Практикум призначений для використання при проведенні практичних занять студентами медичних університетів, що навчаються за спеціальності "Лікувальна справа" і вивчають нормальну фізіологію за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Це дозволить оптимізувати якість підготовки до занять та здачі тематичних модульних блоків для присвоєння залікових кредитів.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9496
Appears in Collections:Навчальні матеріали та презентації. (Фармакологія та МР)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Пр №5-2 МК Фізіологія людини. Практикум. Модуль 2_2017_121с-ок.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback