DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9498

Название: Особливості каротидного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла
Авторы: Матсалаєва, В. А.
Сиволап, Віталій Вікторович
Потапенко, Марина Станіславівна
Лихасенко, Іветта Валеріївна
Ключевые слова: тези доповідей
Issue Date: 2018
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Матсалаєва В. А. Особливості каротидного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла / В. А. Матсалаєва, В. В. Сиволап, М. С. Потапенко, І. В. Лихасенко // Актуальні питання сучасної медицини і фармації : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (до 50-річчя заснування ЗДМУ), 18-25 квітня 2018 р., 30 травня 2018 р. – Запоріжжя, 2018. – С.85.
Аннотация: Актуальність. Поряд із підвищенням артеріального тиску та збільшенням маси тіла, потовщення комплексу інтима-медіа загальних сонних артерій (ТІМ) відноситься до факторів кардіоваскулярного ризику. ТІМ є маркером раннього атеросклеротичного ураження судинної стінки при гіпертонічній хворобі і предиктором таких серцево-судинних подій, як інфаркт міокарда та інсульт. ТІМ - неінвазивний ультразвуковий критерій виявлення ранніх безсимптомних атеросклеротичних змін та оцінки ризику розвитку ускладнень при гіпертонічній хворобі (ГХ). Метою нашого дослідження стало вивчення залежності структурних змін загальних сонних артерій (товщини комплексу інтима-медіа та діаметра судин) від індексу маси тіла хворих на гіпертонічну хворобу. Матеріал та методи. До дослідження залучено 84 хворих на гіпертонічну хворобу 2 стадії і 15 практично здорових осіб. Групи мали вірогідні розбіжності за показниками маси тіла, індексу маси тіла і площі поверхні тіла. Залежно від індексу маси тіла (ІМТ) хворі ГХ були розподілені на три групи: з нормальним індексом маси тіла (n=19), надмірною (n=34) і ожирінням (n=31). Всім пацієнтам проводилося вимірювання «офісного» артеріального тиску, сонографічне дослідження сонних артерій, трансторакальне доплерехокардіографічне дослідження. Виключалися пацієнти з товщиною комплексу інтима-медіа загальних сонних артерій (ЗСА) більше 900 μм або з наявністю атеросклеротичних бляшок (ознаки каротидного атеросклерозу). Статистичне опрацювання матеріалу здійснювали із застосуванням пакета програм STATISTICA 6.0 («Statsoft», США). Були використані t-критерій Стьюдента, критерії Манна-Уітні, Спірмена, χ2.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9498
Appears in Collections:Наукові праці. (Хірургія та анестезіологія ФПО)
Наукові праці. (Пропедевтика ВХ)
Наукові праці. (ВХ-1)
Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Page-85-Матсалаєва.pdf194,2 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback