DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб >
Наукові праці. (Сімейна медицина) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9501

Название: Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця протягом року після перенесеної негоспітальної пневмонії (ретроспективний аналіз)
Авторы: Михайловська, Наталія Сергіївна
Кулинич, Таміла Олегівна
Коновалова, Марія Олександрівна
Ключевые слова: тези доповідей
Issue Date: 2018
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Михайловська Н. С. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця протягом року після перенесеної негоспітальної пневмонії (ретроспективний аналіз) / Н. С. Михайловська, Т. О. Кулинич, М. О. Коновалова // Актуальні питання сучасної медицини і фармації : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (до 50-річчя заснування ЗДМУ), 18-25 квітня 2018 р., 30 травня 2018 р. – Запоріжжя, 2018. – С.86.
Аннотация: Вступ. Ішемічна хвороба серця (ІХС) посідає провідне місце серед хвороб системи кровообігу. На перебіг ІХС значно впливають супутні неспецифічні захворювання органів дихання, зокрема негоспітальна пневмонія (НП). Згідно з даними світової статистики, перенесена НП призводить до збільшення повторних госпіталізацій протягом 3 місяців спостереження з приводу виникнення або декомпенсації раніше існуючої серцевої недостатності, розвитку гострого коронарного синдрому та аритмічних ускладнень. Дані про віддалений вплив перенесеної НП на перебіг ІХС наразі відсутні. Мета роботи: дослідити вплив перенесеної негоспітальної пневмонії на клінічний перебіг ішемічної хвороби серця та частоту виникнення основних кардіоваскулярних подій за результатами ретроспективного аналізу. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 203 історій хвороб пацієнтів з ІХС (чоловіків – 105 (51,72%), жінок – 98 (48,28%), медіана віку 73 роки (63,00; 80,50), кількість балів за шкалою PSI/PORT – 80 (69; 93)), що знаходились на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні КУ «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району» м. Запоріжжя з 2010 по 2012рр. з приводу НП. Вивчення основних кардіоваскулярних подій проводилось під час телефонного контакту з пацієнтом або його родичами. Враховували наявність повторної госпіталізації та звернення пацієнта до медичних закладів з приводу аритмічних ускладнень, прогресування серцевої недостатності, дестабілізації ІХС протягом 1 року після перенесеної пневмонії. Статистичну обробку даних проводили згідно сучасних вимог. З метою оцінки впливу факторів ризику на клінічний перебіг ІХС розраховували відносний ризик (ВР) з визначенням 95% довірчого інтервалу (ДІ). Відмінності вважали достовірними при р<0,05.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9501
Appears in Collections:Наукові праці. (Сімейна медицина)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Page-86-Михаловська-Кулинич.pdf192,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback