DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб >
Наукові праці. (Сімейна медицина) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9502

Название: Дисбаланс адипоцитокінів та інсулінорезистентність як маркери ранньої діагностики стеатозу печінки у хворих на ішемічну хворобу серця
Авторы: Михайловська, Наталія Сергіївна
Міняйленко, Любов Євгеніївна
Мануйлов, С. М.
Ключевые слова: тези доповідей
Issue Date: 2018
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Михайловська Н. С. Дисбаланс адипоцитокінів та інсулінорезистентність як маркери ранньої діагностики стеатозу печінки у хворих на ішемічну хворобу серця / Н. С. Михайловська, Л. Є. Міняйленко, С. М. Мануйлов // Актуальні питання сучасної медицини і фармації : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (до 50-річчя заснування ЗДМУ), 18-25 квітня 2018 р., 30 травня 2018 р. – Запоріжжя, 2018. – С.86.
Аннотация: Вступ. Ішемічна хвороба серця (ІХС) посідає перше місце у структурі захворюваності та смертності населення і є важливою медико-соціальною проблемою. Близько у 30% пацієнтів розвиток ІХС відбувається на тлі метаболічного синдрому, що обтяжує перебіг основного захворювання, погіршує прогноз та якість життя хворих, а також асоціюється з таким станом, як неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП). В якості потенційних механізмів, які призводять до взаємного прогресування ІХС і НАЖХП розглядаються інсулінорезистентність, системне запалення, дисбаланс адипоцитокінів, ендотеліальна дисфункція, які здійснюють несприятливий синергічний вплив на перебіг обох захворювань. Мета дослідження: вивчити можливості використання індексу НОМА та рівні адипоцитокінів в діагностиці стеатозу печінки у хворих на ІХС. Матеріали та методи: у поперечне дослідження в паралельних групах включено 120 хворих з ІХС: стабільною стенокардією напруження II-III ФК, серед яких 60 хворих на ІХС з супутньою НАЖХП віком 58 (44; 64) років та 60 хворих на ІХС без патології печінки віком 60,5 (54; 68) роки. Всім хворим проводили загальноклінічне обстеження, імуноферментне визначення концентрації інсуліну у сироватці крові (Monobind, USA); асиметричного диметиларгініну (Immundiagnostik, Germany); адипонектину і резистину (Mediagnost, Germany); СРБ (Вiomerica, USA) згідно з інструкціями, що додавались до набору. Індекс НОМА розраховували за загальноприйнятою формулою. Для оцінки діагностичної значущості застосовували ROC-аналіз за допомогою побудови характеристичних кривих залежності чутливості і специфічності досліджуваних ознак.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9502
Appears in Collections:Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези
Наукові праці. (Сімейна медицина)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Page-86-Михаловська-Міняйленко.pdf191,7 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback