DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармакології та медичної рецептури >
Наукові праці. (Фармакологія та МР) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9652

Название: Морфофункціональна характеристика нейронів CА-1 зони гіпокампу щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією при застосуванні тіольних антиоксидантів
Авторы: Кучер, Тетяна Володимирівна
Ключевые слова: тези доповідей
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Кучер Т. В. Морфофункціональна характеристика нейронів CА-1 зони гіпокампу щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією при застосуванні тіольних антиоксидантів / Т. В. Кучер // Актуальні питання сучасної медицини і фармації : зб. тез доп. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю молодих вчених та студ., 13 – 17 травня 2019 р. - Запоріжжя, 2019. – С. 12
Аннотация: Вступ. Хронічна алкогольна інтоксикація (ХАІ) призводить до розвитку етаноліндукованої ексайтотоксичності, гіперпродукції NO, формуванню нітрозативного стресу, що викликає дифузні і осередкові зміни (місцевий паренхіматозний розпад, осередки демієлінізації та ін.). Мета дослідження. Оцінити вплив тіоцетаму, N-ацетилцистеїну та гептралу на морфофункціональні показники нейронів СА-1 зони гіпокампу в умовах ХАІ. Матеріал і методи. ХАІ викликали інтрагастральним введенням 15% р-ну етанолу (1-10 день - 4 г/кг, 11-20 день - 6 г/кг), 21-30 день - 25% р-н етанолу (4г/кг) з одночасним введенням в експериментально обґрунтованих дозах досліджуваних препаратів (тіоцетам - 250 мг/кг, N-ацетилцистеїн -100 мг/кг, гептрал - 100 мг/кг). Морфофункціональний стан нейронів оцінювали за змінами площі клітин, ядер, ядерець, вмісту нуклеїнових кислот з подальшим обчисленням щільності нейронів, апоптотичних і деструктивно змінених клітин. Статистичну обробку результатів досліджень проводили за допомогою програмного пакету EXCEL (Microsoft Corp., США) та пакету програм “Statistica 11.0” (Stat Soft Ins, США). Для всіх видів аналізу статистично значущими вважались відмінності р<0,05 (95 %).
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9652
Appears in Collections:Наукові праці. (Фармакологія та МР)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
кучер_12.pdf819,43 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback