DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб >
Наукові праці. (Сімейна медицина) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9759

Название: Анемічний синдром у хворих з хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу (ретроспективний аналіз)
Авторы: Коновалова, Марія Олександрівна
Ключевые слова: тези доповідей
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Коновалова, М. О. Анемічний синдром у хворих з хронічною серцевою недостатністю ішемічного ґенезу (ретроспективний аналіз) / М. О. Коновалова // Актуальні питання сучасної медицини і фармації : зб. тез доп. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю молодих вчених та студ., 13 – 17 травня 2019 р. - Запоріжжя, 2019. – С. 67-68
Аннотация: Вступ. За даними центру Медичної статистики МОЗ України поширеність ішемічної хвороби серця (ІХС) серед дорослого населення становить 12,2 %, а в осіб старше 55 років цей показник зростає до 12,9 %. Більше 70% хворих старшої вікової групи страждає на хронічну серцеву недостатність (ХСН), яка часто супроводжується анемією. Анемія є незалежним чинником погіршення прогнозу при ХСН – збільшує клінічну вираженість ХСН, підвищує число повторних госпіталізацій, підвищує смертність. На сьогодні залишаються актуальними питання щодо уточнення особливостей перебігу ХСН на тлі супутньої анемії та визначення основних факторів ризику ускладнень з метою удосконалення лікування цієї категорії хворих. Мета дослідження. Вивчити поширеність анемії у госпіталізованих хворих на ХСН ішемічного генезу, визначити частоту факторів ризику та коморбідного фону, що асоціюються з наявністю анемії. Матеріал і методи. Проведено ретроспективний аналіз 106 історій хвороб пацієнтів з ХСН та супутнім анемічним синдромом (чоловіків − 37, жінок − 72, вік − 78 (55; 94) років), що знаходились на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні КУ «Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району» м. Запоріжжя з 2016 по березень 2019 рр. До дослідження не включали хворих із гострим коронарним синдромом, гострим інфарктом міокарда, онкологічними захворюваннями і діагностованими в стаціонарі гострими кровотечами. Оцінювали загальноклінічні дані, результати лабораторних (загальний аналіз крові, показники обміну заліза, рівні В12 та фолієвої кислоти) та інструментальних (ЕКГ, ЕХО КС) методів дослідження. Статистичну обробку даних проводили за допомогою пакету програм «Statistica 13.0» згідно сучасних вимог.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9759
Appears in Collections:Наукові праці. (Сімейна медицина)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Коновалова_67.pdf901,64 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback