DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішніх хвороб 1 >
Наукові праці. (ВХ-1) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9839

Название: Особливості змін показників лабораторно- інструментальних досліджень у хворих з постійною формою фібриляції передсердь і хронічною серцевою недостатністю на тлі гіпертонічної хвороби
Авторы: Сиволап, Віктор Денисович
Базун, Є. І.
Богослав, Тетяна Вікторівна
Мікаєлян, Геннадій Ромеович
Ключевые слова: тези доповідей
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Сиволап В. Д.Особливості змін показників лабораторно-інструментальних досліджень у хворих з постійною формою фібриляції передсердь і хронічною серцевою недостатністю на тлі гіпертонічної хвороби / В. Д. Сиволап, Є. І. Базун, Т. В. Богослав, Г. Р. Мікаєлян // Актуальні питання сучасної медицини і фармації : зб. тез доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю молодих вчених та студентів, 13–17 трав. 2019 р. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. – С. 107-108.
Аннотация: Вступ. Фібриляція передсердь (ФП) – найчастіше порушення ритму серця, що призводить до серйозних наслідків (інсульт, інфаркт). Частота її зростає з віком і виявляється від 2 до 10 відсотків хворих з серцево-судинними захворюваннями. Мета дослідження. Визначити особливості змін структурно-функціональних та біохімічних показників, як ймовірних маркерів формування постійної форми ФП (ПФФП) у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) на тлі гіпертонічної хвороби (ГХ). Матеріал і методи. Проведено ретроспективний аналіз 324 історій хвороб пацієнтів з ХСН ІІ А- Б стадії, II-III ФК (за NYHA) на тлі ГХ III стадії, 2-3 ступеня, які знаходились на лікуванні у відділені серцевої недостатності КУ "Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань" за 2018 рік. Методом рандомізації відібрано 45 історій хвороб для аналізу даних загально - клінічного дослідження, ехокардіографії (ЕхоКГ), лабораторних даних (рівня креатиніну з розрахунком швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) за формулою CKD-EPI, білірубіну, АЛТ, АСТ, NTproBNP, електролітів крові, загального аналізу крові) ре6зультатів. Аналізували структурні показники ЕхоКГ ЛШ: кінцевий систолічний розмір (КСР), кінцевий діастолічний розмір (КДР), кінцевий систолічний об'єм (КСО), кінцевий діастолічний об'єм (КДО), товщину міжшлуночкової перегородки (ТМШП), товщину задньої стінки ЛШ (ТЗСЛЖ), масу міокарда ЛШ (ММЛЖ), індекс маси міокарда ЛШ і функціональні показники: фракцію викиду (ФВ), ударний обсяг. Відносну товщину стінки (ВТС) ЛШ розраховували за формулою A. Ganau: ВТС = (ТМШП + ТЗС)/КДР. На основі показників відносної товщини стінки ЛШ та індексу маси міокарда ЛШ оцінювали геометричну модель ЛШ відповідно до класифікації A. Ganau. Хворі були поділені на 2 групи за фактом наявності постійної форми ФП: 25 осіб мали ФП, які і склали 1 групу дослідження, жінок було 52%, чоловіків - 48%, середній вік становив (63±9,38) років. Другу групу склали 20 осіб без ФП, з них жінки становили 35%, чоловіки - 65%, середній вік хворих склав (57±13,9) років. Статистична обробка проводилась за допомогою програм Microsoft Excel та Statistica 6.0, методу t-критерію Стьюдента, дискримінантного аналізу.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9839
Appears in Collections:Наукові праці. (Медичної фізика)
Наукові праці. (ВХ-1)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Сиволап_107.pdf898,13 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback