DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра аналітичної хімії >
Наукові праці. (Аналітична хімія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9907

Название: Валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення мельдонію дигідрату у складі лікарських засобів
Авторы: Донченко, Анастасія Олександрівна
Зеленюк, А. Ю.
Васюк, Світлана Олександрівна
Ключевые слова: тези доповідей
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Донченко, А. О. Валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення мельдонію дигідрату у складі лікарських засобів / А. О. Донченко, А. Ю. Зеленюк, С. О. Васюк // Актуальні питання сучасної медицини і фармації : зб. тез доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю молодих вчених та студентів, 13–17 травня 2019 р. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. – С. 140-141.
Аннотация: Вступ. Валідація є основною умовою забезпечення якості та достовірності усіх аналітичних досліджень. Відповідно до вимог Державної Фармакопеї України, методики кількісного визначення лікарських речовин, включені до аналітичної нормативної документації (АНД), мають бути валідованими. Мета дослідження. Валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення мельдонію дигідрату за реакцією з п-хлоранілом за основними валідаційними характеристиками: специфічністю, лінійністю, діапазоном застосування, прецизійністю, правильністю та робасністю. Отримані результати. З метою оцінки специфічності методики кількісного визначення мельдонію дигідрату проводили випробування з розчином «плацебо». Для цього готували модельні суміші допоміжних речовин. До частини кожної модельної суміші додавали відповідну лікарську речовину у концентрації, яка міститься у препараті. Далі проводили аналіз отриманих розчинів згідно запропонованої методики, вимірюючи абсорцію розчину «плацебо» та розчину порівняння, що містив досліджувану речовину. Було встановлено, що допоміжні речовини не впливають на результати кількісного визначення. Встановлення лінійної залежності проводили шляхом вимірювання оптичної густини розчинів стандартних зразків мельдонію дигідрату у межах діапазону застосування методики. Оцінку параметрів лінійної залежності проводили за статистичними характеристиками: точка перетину з віссю ординат, кутовий коефіцієнт, коефіцієнт кореляції, залишкове стандартне відхилення по осі абсцисс, залишкова сума квадратів відхилень, які розраховували згідно Державної Фармакопеї України. Отримані результати свідчать про виконання всіх вимог щодо параметрів лінійної залежності, тобто лінійність методики підтверджується у діапазоні концентрацій – 58-142%.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9907
Appears in Collections:Наукові праці. (Аналітична хімія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Донченко_140.pdf642,96 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback