DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Аспірантура: наукові праці, доповіді, тези >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9966

Название: Пошук речовин з гіполіпідемічною активністю серед похідних 3-метилксантину
Авторы: Цис, О. В.
Білай, Іван Михайлович
Ключевые слова: тези доповідей
Issue Date: 2019
Издатель: Запорізький державний медичний університет
Библиографическое описание: Цис, О. В. Пошук речовин з гіполіпідемічною активністю серед похідних 3-метилксантину / О. В. Цис, І. М. Білай // Актуальні питання сучасної медицини і фармації : зб. тез доп. наук.-практ. конф. з міжнар. участю молодих вчених та студентів, 13–17 травня 2019 р. – Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. – С. 158.
Аннотация: Вступ. Проблема гіперліпідемії займає одне з провідних місць серед факторів ризику серцево-судинних захворювань та прогресуванні їх ускладнень у населення. Незважаючи на високий гіполіпідемічний ефект, група статинів має цілу низку недоліків, пов'язаних з суттєвою побічною дією. Все це спонукає науковців до пошуку нових ефективних та малотоксичних гіполіпідемічних засобів. Метою дослідження було провести пошук речовин з гіполіпідемічною активністю серед вперше синтезованих похідних 3-метилксантину при експериментальній гіперліпідемії. Матеріал і методи. Для вивчення гіполіпідемічної активності використовувалися білі лабораторні щури-самці лінії Вістар масою 180-200 г. Для моделювання гіперліпідемії застосовували твінову модель: внутрішньоочеревинно вводили твін-80 в дозі 200 мг/100 г ваги. Досліджувані речовини вводили перорально, одночасно з твіном або попередньо, протягом 6 днів. Було сформовано 13 груп лабораторних щурів лінії Вістар (по 8 тварин в одній групі): 10 похідних 3-метилксантину – 10 груп, 11 гр. – контрольна патологія, 12 гр. – інтактна група, 13 гр. – препарат порівняння (аторвастатин у дозі 20 мг/кг). Досліджувані речовини вводились у дозі 1/10 від LD50 (що визначали попередньо методом Прозоровського). В сироватці крові визначали рівень загального холестерину, тригліцеридів, β-ліпопротеїдів та холестерину в аорті.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9966
Appears in Collections:Наукові праці. (Клінічна фармакологія)
Аспірантура: наукові праці, доповіді, тези

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Цис_157.pdf914,82 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback