DSpace О системе DSpace
 

IRZSMU >

Просмотр коллекции по группе - По автору Парченко, Володимир Володимирович

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
или введите несколько первых букв:   
Сортировка: Упорядочнить: Вывести на страницу: Авторы:
Отображение результатов 1 до 20 из 27
 дальше >
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
20173-(2-метилфуран-3-іл)-6-арил-[1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазоли як об'єкти пошуку біологічно активних сполукДанільченко, Дмитро Михайлович; Парченко, Володимир Володимирович
20164-аміно-5-(фуран-2-іл, 2-метилфуран-3-іл)-1,2,4-тріазол-3-тіоалкани як потенційні біологічно активні сполукиПарченко, Володимир Володимирович; Данільченко, Дмитро Михайлович
20165-фурилзаміщені 1,2,4-тріазол-3-тіонів - основа пошуку нових біологічно активних сполукДанільченко, Д. М.; Парченко, Володимир Володимирович; Панасенко, Олександр Іванович; Книш, Євгенiй Григорович; Бігдан, Олексій Антонович
2016Acute toxicity of 5-(furan-2-yl, 2-metylfuran-3-yl)-4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol alkyl derivativesDanilchenko, D. M.; Parchenko, V. V.; Данільченко, Д. М.; Парченко, Володимир Володимирович
2017Antimicrobial activity of new 5-(furan-2-yl)-4-amino-1,2,4-triazole- 3-thiol derivativesDanilchenko, D. M.; Parchenko, V. V.; Данільченко, Д. М.; Парченко, Володимир Володимирович
2016Antiviral activity of trifuzol for the broiler at poultry farmPruglo, Ye. S.; Pohorlyuk, A. Yu.; Parchenko, V. V.; Panasenko, О. I.; Knysh, Ye. G.; Пругло, Євген Сергiйович; Погорлюк, А. Ю.; Парченко, Володимир Володимирович; Панасенко, Олександр Іванович; Книш, Євгенiй Григорович; Пругло, Е. С.; Погорлюк, А. Ю.; Парченко, В. В.; Панасенко, А. И.; Кныш, Е. Г.
2017Development and validation of HPLC-DAD method of determination piperidinium 2-((5-(furan-2-yl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)thio)acetate in 1 % solutionVarynskyi, B. O.; Parchenko, V. V.; Kaplaushenko, А. G.; Варинський, Борис Олександрович; Парченко, Володимир Володимирович; Каплаушенко, Андрiй Григорович; Варинский, Б. А.; Парченко, В. В.; Каплаушенко, А. Г.
2015Mass-spectrometric fragmentation of sodium 2-(4-methyl-5-(thiophene-2-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetateSalionov, V. A.; Varynskyi, B. A.; Parchenko, V. V.; Саліонов, Володимир Олександрович; Варинський, Борис Олександрович; Парченко, Володимир Володимирович; Салионов, Владимир Александрович; Варинский, Борис Александрович; Парченко, Владимир Владимирович
2015Біологічні властивості сполук, що утворені поєднанням 1,2,4-тріазолу, фурану та інших функціональних замісниківДанільченко, Дмитро Михайлович; Парченко, Володимир Володимирович; Панасенко, Олександр Іванович; Книш, Євген Григорович; Данильченко, Д. М.; Панасенко, А. И.; Кныш, Е. Г.; Danilchenko, D. M.; Parchenko, V. V.; Panasenko, O. I.; Knysh, Ye. G.
2016Використання інформаційних технологій в освітньому процесі УкраїниПанасенко, Олександр Іванович; Парченко, Володимир Володимирович; Щербина, Роман Олександрович; Кремзер, Олександр Андрійович; Мельник, Іван Володимирович; Буряк, Валерiй Прокопович; Сафонов, Андрій Андрійович; Гоцуля, Андрiй Сергiйович; Panasenko, O. I.; Parchenko, V. V.; Scherbyna, R. O.; Kremzer, O. A.; Melnik, I. V.; Buryak, V. P.; Safonov, A. A.; Gotsulya, A. S.
2013Гіполіпідемічна активність деяких похідних 1,2,4-тріазолуБілай, Iван Михайлович; Галушко, А.Ю.; Гнітько, І.В.; Пругло, Євген Сергiйович; Каплаушенко, Андрiй Григорович; Парченко, Володимир Володимирович; Гоцуля, Андрiй Сергiйович; Панасенко, Олександр Іванович; Книш, Євген Григорович; Билай, И.М.; Гнитько, И.В.; Пругло, Е.С.; Каплаушенко, А.Г.; Парченко, В.В.; Гоцуля, А.С.; Панасенко, А.И.; Кныш, Е.Г.; Bilay, I. M.; Galushko, A.J.; Hnitko, I.V.; Pruhlo, E.S.; Kaplaushenko, A.G.; Parchenko, V.V.; Hotsulya, A.S.; Panasenko, O.І.; Knish, E.G.
2017Гостра токсичність 3-(2-, 3-фторфеніл)-6-(арил-, гетерил)- [1,2,4]тріазол[3,4-b][1,3,4]тіадіазолівБігдан, Олексій Антонович; Парченко, Володимир Володимирович; Бигдан, А. А.; Парченко, В. В.; Bihdan, O. A.; Parchenko, V. V.
2016Дослідження реакцій гетероциклізації 3-тіо- та 3-тіо-4-амінопохідних 1,2,4-тріазолуБігдан, О. А.; Панасенко, Олександр Іванович; Книш, Євгенiй Григорович; Парченко, Володимир Володимирович; Бигдан, А. А.; Панасенко, А. И.; Кныш, Е. Г.; Парченко, В. В.; Bihdan, O. A.; Panasenko, O. I.; Knysh, Ye. G.; Parchenko, V. V.
2016Дослідження фізико-хімічних та біологічних властивостей нових 5-фурилзаміщених 4-аміно-1,2,4-тріазол-3-тіолівДанільченко, Д. М.; Парченко, Володимир Володимирович
2017Натрій 2-(4-аміно-(5-(фуран-2-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат, синтез, дослідження біохімічних показників сироватки крові корів при його використанніДанільченко, Д. М.; Парченко, Володимир Володимирович; Danilchenko, D. M.; Parchenko, V. V.
2011Нейропротективна активність S-похідних 1,2,4-тріазолуЩербина, Роман Олександрович; Парченко, Володимир Володимирович; Павлов, Сергiй Васильович; Панасенко, Олександр Іванович; Книш, Євген Григорович; Бєленiчев, Iгор Федорович
2015Отруйні речовини, що ізолюються з біологічного матеріалу підкисленим спиртом або водою. Похідні кислоти саліцилової, 4-амінофенолу та піразолону-5Панасенко, Олександр Іванович; Буряк, Валерій Прокопович; Парченко, Володимир Володимирович; Кремзер, Олександр Андрійович; Мельник, Іван Володимирович; Гоцуля, Андрій Сергійович; Постол, Наталія Анатоліївна; Щербина, Роман Олександрович; Сафонов, Андрій Андрійович; Куліш, Сергій Миколайович; Саліонов, Володимир Олександрович
2015Охорона праціПанасенко, Олександр Іванович; Буряк, Валерій Прокопович; Кремзер, Олександр Андрійович; Мельник, Іван Володимирович; Парченко, Володимир Володимирович; Постол, Наталія Анатоліївна; Гоцуля, Андрій Сергійович; Куліш, Сергій Миколайович; Щербина, Роман Олександрович; Сафонов, Андрій Андрійович; Саліонов, Володимир Олександрович
2011Проблеми вищої медичної освіти України в умовах Болонського процесуПанасенко, Олександр Іванович; Буряк, Валерій Прокопович; Каплаушенко, Андрій Григорович; Парченко, Володимир Володимирович; Кремзер, Олександр Андрійович; Мельник, Іван Володимирович; Гоцуля, Андрій Сергійович; Постол, Наталія Анатоліївна; Щербина, Роман Олександрович; Юрченко, Іван Олексійович
2016Противогрибковая и противомикробная активность производных 4-метокси-7-нитро-9- гидразоноакридиновПанасенко, А. И.; Парченко, В. В.; Кремзер, А. А.; Мельник, И. В.; Постол, Н. А.; Самура, Т. А.; Кулиш, С. Н.; Панасенко, Олександр Іванович; Парченко, Володимир Володимирович; Кремзер, Олександр Андрійович; Мельник, Іван Володимирович; Постол, Наталiя Анатолiївна; Самура, Тетяна Олександрівна; Куліш, Сергій Миколайович
Отображение результатов 1 до 20 из 27
 дальше >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь