DSpace О системе DSpace
 

IRZSMU >

Просмотр коллекции по группе - По автору Рижов, Олексій Анатолійович

Перейти к: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
или введите несколько первых букв:   
Сортировка: Упорядочнить: Вывести на страницу: Авторы:
Отображение результатов 1 до 20 из 56
 дальше >
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2015Алгоритм генерації тестових завдань закритого типу на основі когнітивних прототипівРижов, Олексій Анатолійович; Попов, Андрiй Миколайович
2015Архитектура компьютерной обучающей системы на основе когнитивных прототиповРижов, Олексій Анатолійович; Попов, Андрiй Миколайович
2016Використання квантово-хімічних розрахунків для пошуку інгібіторів супероксидрадикалу серед похідних 3-арилксантинуРиженко, Віктор Павлович; Рижов, Олексій Анатолійович; Белєнічев, Ігор Федорович; Левіч, Сергій Вадимович
2016Використання методу функціонального аналізу IDEF0 для структурування навчального матеріалу з фармацевтичного менеджменту та маркетингуДемченко, Вiкторiя Олександрiвна; Рижов, Олексій Анатолійович
2016Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі ЗДМУІванькова, Наталя Анатолiївна; Демченко, Вікторія Олександрівна; Рижов, Олексій Анатолійович
2012Влияние интенсивности высвобождения полигексаметиленгуанидина фосфата из различных основ-носителей инстилляционных линиментов-гелейКуринной, А. В.; Гладышев, В. В.; Скаковская, О. И.; Рыжов, А. А.; Курiнний, Антон Валерiйович; Гладишев, Вiталiй Валентинович; Скаковська, Ольга Iванiвна; Рижов, Олексій Анатолійович
2015Глобальные компьютерные сети. Представление фармацевтической информации в сети Интернет. Язык разметки HTML. Лабораторная работа №2Рижов, Олексій Анатолійович
2016Деякі аспекти формування особистостіРайкова, Тетяна Семенівна; Зарічна, Тамара Пантелеймонiвна; Рижов, Олексій Анатолійович
2016До питання про психологічні та соціальні аспекти дистанційного навчання лікарів-педіатрів на післядипломному етапіРижов, Олексій Анатолійович; Котлова, Юлiя Валентинiвна; Іванова, Катерина Олексіївна; Левчук, Тетяна Олегівна; Рыжов, А. А.; Котлова, Ю. В.; Иванова, Е. А.; Левчук, Т. О.; Ryzhov, O. A.; Kotlova, Yu. V.; Ivanova, K. O.; Levchuk, T. O.
2015Доповнення до способу виміру електрошкірних характеристик корпоральних мікрозон на тілі людини (аналог метода Й. Накатані)Страхова, Оксана Петрівна; Рижов, Олексій Анатолійович
2015Доповнення до способу діагностування за даними вимірювання електрошкірних характеристик корпоральних мікрозон на тілі людини за методом НакатаніСтрахова, Оксана Петрівна; Рижов, Олексій Анатолійович
2018Досвід впровадження он-лайн технологій у систему підготовки фахівців галузі знань 22 "Охорона здоров’я"Колесник, Юрій Михайлович; Авраменко, Микола Олександрович; Моргунцова, Світлана Андріївна; Рижов, Олексій Анатолійович; Kolesnik, Y. M.; Avramenko, M. O.; Morhuntsova, S. A.; Ryzhov, O. A.
2015Досвід застосування системи дистанційного навчання MOODLE при самопідготовці лікарів-інтернів дитячих хірургівБоярська, Людмила Миколаївна; Рижов, Олексій Анатолійович; Корнієнко, Г. В.; Дмитряков, Валерiй Олександрович; Скалозубов, Максим Олексійович; Boiarska, L. M.; Ryzhov, O. A.; Korniyenko, H. V.; Dmytryakov, V. O.; Skalozubov, M. O.
2016Доцільність застосування RFID-технології як напряму удосконалення системи медичного постачання Збройних Сил УкраїниРижов, Олексій Анатолійович; Білоус, М. В.; Шматенко, О. П.
Дек-2014Ефективність виконання комп’ютерно-генерованих вправ з дисципліни «Інформаційні технології в фармації» на основі когнітивних прототипівРижов, Олексій Анатолійович; Попов, Андрій Миколайович
Сен-2014Ефективність самостійної роботи студента над комп'ютерно-генерованими учбовими завданнями на основі когнітивних прототипівРижов, Олексій Анатолійович; Попов, Андрій Миколайович; Васильчук, Наталія Григоровна
2015Зміна концепції інформатизації медичних ВНЗКолесник, Юрій Михайлович; Рижов, Олексій Анатолійович
2012Изучение консистентных свойств инстилляционного линимента-геля для терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой областиКуринной, А. В.; Рыжов, А. А.; Гладышев, В. В.; Соловьева, В. П.; Курінний, Антон Валерійович; Рижов, Олексій Анатолійович; Гладишев, Віталій Валентинович
2012Использование серверной платформы Microsoft Sharepoint для представления e-workbooks на основе когнитивных прототиповПопов, А. Н.; Рыжов, А. А.; Попов, Андрій Миколайович; Рижов, Олексій Анатолійович
2010Інваріантна модель подання знань у системах дистанційного навчання на основі об’єктно орієнтованого підходуРижов, Олексій Анатолійович; Попов, Андрій Миколайович
Отображение результатов 1 до 20 из 56
 дальше >

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь